Zon op water: impact op waterkwaliteit en biodiversiteit (ZWIMP)

Geplaatst op: 03-12-2021

Drijvende zonnepanelen; het is een veelbelovende combinatie van zonne-energie en industriewater. Door drijvende zonneparken te realiseren op zandwinplassen krijgt de locatie een duurzame dubbelfunctie. Zo wordt de inzet van bruikbare locaties zoals vruchtbare grond voor zonne-energie voorkomen. Met ruim 11 gerealiseerde drijvende zonneparken in Nederland is GroenLeven marktleider op dit gebied.

Over de effecten op de waterkwaliteit en de biodiversiteit van deze ‘zon op water’ installaties wordt nog veel onderzoek gedaan. Ook de gevolgen voor de ecosysteemdiensten en onze leefomgeving worden nog onderzocht, zoals bij de Bomhofsplas in Zwolle, waar AKTB - Buro Bakker onderzoek een jaar onderzoek uitvoerde. De resultaten van het onderzoek zijn via de link terug te lezen: https://groenleven.nl/nieuws/eerste-onderzoeksresultaten-effecten-drijvend-zonnepark-op-waterecologie-en-biodiversiteit-bekend

In een nieuw onderzoek van het TKI Deltatechnologie project Zon op Water onderzoekt een consortium bestaande uit Deltares, NIOO-KNAW, GroenLeven, Witteveen+Bos, Evides, Indymo, Adamant Solar, Rijkswaterstaat, STOWA, Sovon Vogelonderzoek en Hanze Hogeschool de directe en indirecte effecten van zonneparken op water.

"We kijken naar de effecten op de waterkwaliteit, ecologisch functioneren en naar de effecten op vogels en vleermuizen. Deze kennis is nodig om de inrichting en het beheer van zonneparken te optimaliseren en goede afwegingen te maken bij vergunningverlening. De noodzakelijke nieuwe kennis wordt verkregen door uitgebreide metingen van biodiversiteit en waterkwaliteit bij bestaande zonneparken, aangevuld met modellering en kennis over het functioneren van specifieke systemen." aldus het consortium.

Om de informatie toegankelijk te maken worden de monitoringsdata van het project opgeslagen in een openbaar toegankelijke kennisbank, indien mogelijk gekoppeld aan bestaande data-infrastructuur. In dit project worden tevens de randvoorwaarden onderzocht voor het ontwerp van zonneparken op water met minimale of positieve impact op het functioneren van het watersysteem en de omgeving.