Zonnebron Exloo: lokaal, gedragen door de omgeving en op oxiderende veengrond

Geplaatst op: 28-06-2019

In Exloo is een prachtig initiatief ontstaan. Daar wordt op oxiderende veengrond, grond met een hoog oogstrisico, een zonnebron gerealiseerd vanuit een poule van regionale ondernemers. Het initiatief wordt breed gedragen door de omgeving.

Oxiderende veengrond
De zonnebron is ontstaan vanuit een poule van lokale agrariërs. Zij hadden kansrijke grond, zoals oxiderende veengrond, voor zonne-energie in kaart gebracht. Gezamenlijk konden zij daarmee eenvoudiger inspelen op de wensen van de gemeente, aangezien deze percelen door het hele gebied lagen. Door deze als een poule aan te bieden had de gemeente de keuze op welke percelen zij het liefst een zonnebron wilde realiseren. Met deze zonnebron wordt oxiderende veengrond, grond met een hoog oogstrisico, getransformeerd naar een bron van groene energie.

Boer Thale Hulshof is één van de boeren met grond waarop zonnepark Exloo zal verschijnen. 'Wij krijgen als boeren hier in de toekomst steeds meer te maken met veenoxidatie wat resulteert in een hoger oogstrisico. Met het zonnepark kunnen we de grond duurzaam inzetten en bijdragen aan de energietransitie. De opzet van de zonneakkerpoule zorgt er daarnaast voor dat er geen wildgroei ontstaat. Dat is voor ons ook erg belangrijk. Wij zijn blij met dit positieve resultaat en de goede gesprekken die daar met de gemeente en de omgeving aan vooraf zijn gegaan.‘

Lokale omgeving profiteert
De grondeigenaar waar daadwerkelijk de zonnebron wordt gebouwd, ontvangt een vergoeding. De eigenaren van de overige gronden binnen de poule, waar geen zonnepark verschijnt, zijn altijd verzekerd van een bijdrage voor hun deelname in de poule, in de vorm van een optievergoeding. Ook profiteert de omgeving van de zonnebron.

Gemeenteraad lovend over totstandkoming zonnepark Exloo
Energeia berichtte: Gemeenteraad lovend over totstandkoming zonnepark Exloo. “Wij hadden eerst twijfels, want het is een groot plan met impact op het landschap”, gaf raadslid Erik Braam van de ChristenUnie aan. “Maar de manier waarop de initiatiefnemers met de omwonenden zijn omgegaan is een voorbeeld van hoe het moet, en hoe omwonenden mee kunnen profiteren.” Gemeentebelangen vindt het een “mooi plan, wegens de samenwerking met de boeren” en voor de communicatie met de omwonenden kreeg het plan van D66 een “schoonheidsprijs”.