Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Zonnepark Attero Wijster vuilnisbelt
Duurzame mijlpaal voor Drenthe

Zonnepark Attero Wijster levert eerste stroom

Geplaatst op 28 juni 2024

Met trots kondigen Attero en GroenLeven de ingebruikname aan van een groot deel van Zonnepark Attero Wijster. De netaansluiting is gerealiseerd, waardoor het zonnepark nu schone stroom levert aan duizenden huishoudens in Drenthe. Het zonnepark, gelegen aan de zuidwestzijde van de voormalige stortplaats in Wijster (ook bekend als de VAM-berg), levert een significante bijdrage aan de energietransitie en de klimaatdoelstellingen van de provincie Drenthe.

Zonnepark Attero Wijster vuilnisbelt

Een belangrijke stap in de energietransitie

De aanleg van Zonnepark Attero Wijster is een belangrijke stap in de verduurzaming van Drenthe. Met meer dan 56.000 zonnepanelen op 35 hectare, wekt het park 31 megawattpiek aan stroom op. Dit is genoeg om jaarlijks zo’n 10.000 huishoudens van groene energie te voorzien.

Zonnepark Attero Wijster is nu in zijn laatste fase van aanleg beland. Alle panelen op de voormalige stortplaats zijn nu geplaatst en aangesloten. De komende weken worden de laatste panelen gelegd naast Attero’s waterzuiveringsinstallatie om eind van de zomer ook elektriciteit te gaan leveren.

Een unieke samenwerking

Het zonnepark is een resultaat van de unieke samenwerking tussen Attero en GroenLeven. Beide partijen zetten zich in voor een duurzame toekomst en bundelen in dit project hun expertise om de energietransitie te versnellen. Paul Ganzeboom, CEO van Attero, is trots op de realisatie van het zonnepark: “Dit project past perfect in onze visie om voormalige stortplaatsen een nieuwe, duurzame functie te geven. Op deze locatie wekken we nu schone energie op, terwijl er ook ruimte is voor recreatie en natuur.”

Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven, benadrukt het belang van samenwerking in de energietransitie: “De realisatie van Zonnepark Attero Wijster op een voormalige stortplaats laat zien wat er mogelijk is als we de handen ineenslaan. We zijn trots dat we samen met Attero een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan een duurzamer Drenthe.” Ook Henk Jumelet, gedeputeerde van provincie Drenthe, is content met het nieuwe zonnepark: “Het park past goed binnen het doel van de provincie om in 2030 40% van ons energiegebruik hernieuwbaar te produceren. In onze Energie-agenda 2024 – 2027 stimuleren we meervoudig en zorgvuldig ruimtegebruik. De doorontwikkeling van Attero’s stortplaats tot fietsparadijs en duurzaam zonnepark is hier een inspirerend voorbeeld van.”

Multifunctioneel ruimtegebruik

De VAM-berg, gelegen op het terrein van de Attero-stortplaats, biedt uitstekende mogelijkheden voor de ontwikkeling van zonneparken op een multifunctionele manier. Een deel van de VAM-berg wordt al gebruikt als fietsroute en met de toevoeging van duurzaam opgewekte elektriciteit uit het zonnepark wordt aan deze locatie nog een extra maatschappelijke functie toegevoegd.

Bouw zonnepark Attero Wijster officieel van start

Op vrijdag 22 september 2023 werd de bouw van het zonnepark Attero Wijster officieel afgetrapt. Dit ambitieuze project komt tot stand dankzij de samenwerking tussen afvalverwerkingsbedrijf Attero en GroenLeven, twee prominente spelers op het gebied van duurzaamheid en hernieuwbare energie. Het eerste paneel werd symbolisch geplaatst door Henk Jumelet, gedeputeerde van Klimaat, Energie, en Sport van Provincie Drenthe, Paul Ganzeboom, CEO van Attero en Peter Paul Weeda, CEO van GroenLeven.

Aftrap bouw zonnepark Attero Wijster

Meer nieuws