Zonnepark Blitsaerd aangesloten op het net

Geplaatst op: 15-12-2020

Naast de moderne wijk Blitsaerd in Leeuwarden hebben GroenLeven en Blitsaerd Solar zonnepark Blitsaerd gerealiseerd. Onlangs werd het zonnepark aangesloten op het net en in gebruik genomen. Het park levert nu, naast een significante bijdrage aan de verduurzaming van Leeuwarden, voldoende groene stroom voor zo’n 1.600 huishoudens. Het zonnepark ligt direct naast de locatie waar de finish van de Elfstedentocht traditioneel plaatsvindt: hét toonbeeld van de Friese, duurzame toekomst.

Het zonnepark is gerealiseerd in samenwerking met diverse lokale ondernemers. Gino Visser, projectmanager bij GroenLeven: “Voorafgaand aan de bouw hebben we de samenwerking opgezocht met Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk, die het terrein bouwrijp heeft gemaakt. Verder hebben hebben we de handen ineengeslagen met Project Service Friesland (PSF), Visser en Smit en Mannen van Staal voor de bouw van het park. Zo is de komst van het zonnepark goed voor de omgeving op verschillende niveaus.”

Blitsaerd Solar is een dochter van Wind Solar BV die op meerdere plekken initiatieven heeft ontplooid voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van relatief kleinschalige zonnebronnen. Blitsaerd Solar: “De opkomst van duurzaam verantwoorde ontwikkelingen in de woningbouw is onomkeerbaar. Nieuwe woningbouw ontwikkelingen zullen nieuwe installaties vergen. All electric systemen voor verwarmen, koelen en ventileren. Dit leidt onmiskenbaar tot een fors hoger elektriciteitsverbruik, wat natuurlijk op verantwoorde wijze opgewekt moet worden. Vaak is het verbruik zo hoog dat het op het eigen dak niet geheel op te wekken is. Om die reden worden zonneparken aangelegd die voldoende stroom opwekken voor hele woonwijken.”

De gemeente Leeuwarden geeft aan duurzaamheid te zien als basis voor nieuwe ontwikkelingen in de samenleving, voor innovatie en voor toekomstbestendig ondernemen. In haar ambitiedocument geeft de gemeente aan dat zij als stad onder andere onafhankelijker wil zijn van fossiele energie. Met de komst van het nieuwe zonnepark is er een mooie stap gezet in deze duurzame ambitie.

Ontworpen met oog voor het landschap

Het zonnepark is aangelegd op het terrein naast het Natura 2000 gebied De Groote Wielen. Na een uitgebreide ecologische studie is gebleken dat de komst van het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de flora en fauna van het naastgelegen natuurgebied. Door speciale vegetatie aan te brengen bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd. Daarnaast is er met het ontwerp zo rekening gehouden dat het zonnepark past in het landschap. Zo zorgen de strakke, rechte lijnen van het zonnepark voor een rustig ogende toevoeging aan het landschap. Verder zal er om het zonnepark een groene zone aangelegd worden met aanzienlijke rietkragen en een gevarieerde lage begroeiing om het zicht van de aanwonenden op het zonnepark te beperken.

Elfstedentocht

De locatie van de moderne wijk en het zonnepark is bijzonder; deze is gelegen aan de finish van de Elfstedentocht. Met de komst van het zonnepark is weer een nieuwe stap gezet naar een duurzame toekomst waarin het wellicht weer mogelijk zal zijn om een Elfstedentocht te rijden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.