Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Wilde bloemen bij Zonnepark Emmen Oranjepoort

Zonnepark Dokkum: Een plus voor de natuur

Geplaatst op 19 juli 2022

Het is 12:00, tijd voor pauze. Met een bammetje in de hand loopt een groep collega’s van het industrieterrein in Dokkum richting de Alde Peazens. Daar draaien ze het pas aangelegde wandelpad op dat de velden in leidt. Uitgestrekte groene vlaktes, wadi’s met allerlei soorten vogels en een zonnepark. Daarmee staat een lunchrondje zonnepark gelijk aan een rondje door een prachtig natuurgebied. “We hebben tijdens de ontwikkeling van dit zonnepark veel aandacht besteedt aan de landschappelijke inpassing”, legt Maarten Kemperman, projectmanager bij GroenLeven, uit.

‘Geen enkele duurzame kans mag onbenut blijven’, was de conclusie van de werkgroep Extra Opgave van de Rijksoverheid in het onlangs verschenen rapport ‘Alles uit de kast’. Er is veel aandacht voor de volle stroomnetwerken, maar ook voor de oplopende elektriciteitsvraag. Vergeleken met het Klimaatakkoord van Parijs zal de duurzame elektriciteitsvraag bijna verdubbelen, van 120 naar 200 miljard kilowattuur. Met de toenemende vraag naar duurzame energie moeten wij hierop anticiperen en invulling aan geven door zon op dak, maar ook met zon op land en water gecombineerd met biodiversiteit en ecologie. Zonnepark Dokkum is hier een schoolvoorbeeld van.

Rondje zonnepark

Het zonnepark werd onlangs met ruim 32.000 zonnepanelen aangesloten op het netwerk. Tijdens de ontwikkeling stond de vraag centraal: ‘Hoe zorgen we ervoor dat dit park een échte aanwinst wordt voor zowel mens, natuur als maatschappij?’ Maarten Kemperman: “En dat is gelukt. Met dank aan de gemeente Noardeast-Fryslan en een drietal agrariërs hebben wij een zonnepark kunnen realiseren op hun grondlocatie. Een zonnepark grenzend aan industrie, rijk aan groen, naast een watergang met groenstrook, wadi’s en een appelboomgaard. “De gemeente wilde daarnaast ook graag een mooi wandelpad aanleggen rondom het terrein, zodat iedereen een rondje zonnepark kan doen, mét de natuurbeleving waar iedereen zo van houdt. Dat is het energielandschap van de toekomst”, zegt Maarten. Hij kijkt ook tevreden terug op de samenwerking met de gemeente Noardeast-Fryslân. “We hebben dit als bijzonder prettig ervaren. Ze hebben geweldige medewerking verleend voor de ontwikkeling van dit zonnepark en zagen mooie kansen. Een goed voorbeeld van hoe we daadkrachtig kunnen verduurzamen in Nederland.”

30 jaar in de rust

Het zonnepark is gelegen aan de industriezijde van Dokkum en is omgetoverd tot een oase van rust voor flora en fauna. Maarten: “We hebben groen aangebracht en aantrekkelijke zones voor weidevogels versterkt om daarmee het zonnepark zo goed mogelijk op te laten gaan in de omgeving. Zo hebben we wadi’s (een met grind en zand gevulde greppel of sloot, die water zowel kan vasthouden als infiltreren) aangelegd die als leefplaats dienen voor vogels.” Samen met de vogelwacht in Dokkum wordt er in de gaten gehouden hoe het zit met de vogelpopulatie rondom het zonnepark. Maarten: “We zien nu al dat er veel vogels leven.” Maarten geeft aan benieuwd te zijn wat er nog meer aan flora en fauna zal verschijnen in het gebied, nu het de komende 30 jaar als zonnepark een locatie in rust zal zijn. “Ik ben benieuwd wat het gaat doen voor bijvoorbeeld weidevogels. Binnenkort komen er ook nog schapen die onder de panelen in het groenonderhoud zullen voorzien.”

In harmonie met de lokale omgeving

GroenLeven is in gesprek met de lokale energiecoöperatie ECODON en de ondernemersvereniging Dokkum voor de afname van stroom uit dit zonnepark. Maarten: “Het zonnepark is aangesloten op het netwerk en levert terug. Maar een deel hiervan hebben we speciaal afgesplitst, zodat de lokale omgeving hiervan gebruik kan maken. ”

Een appeltje voor de dorst

Die groep collega’s die een rondje zonnepark deden tijdens de lunch hoeven overigens niet alleen te leven van hun eigen gesmeerde boterhammen. Op de route langs het zonnepark is namelijk een kleine, maar bijzondere appelboomgaard geplaatst, waaruit voorbijgangers een appeltje mogen plukken. Maarten: “Er staan zo’n 20 fruitbomen waarin een oud, lokaal appelras groeit, de Dokkumer Nije. Deze bomen gedijen goed in de kleigrond die hier is, en bovendien blijven deze bomen laag. Er is geen schaduwwerking op de zonnepanelen. Op dit zonnepark kunnen zowel techniek als natuur goed gebruik blijven maken van de zon. Een duurzame kans die we optimaal benut hebben.”

Meer nieuws