Zonnepark ‘Exloosche Landen’ ontvangt omgevingsfonds

Geplaatst op: 15-04-2021

GroenLeven is gestart met de voorbereiding voor de aanleg van een zonnepark, Exloosche Landen, bij Exloo. De lokale bevolking is intensief betrokken bij de komst van het zonnepark. Zowel GroenLeven als de gemeente Borger-Odoorn vinden het belangrijk dat mens, natuur en maatschappij mee kunnen groeien en profiteren van de duurzame ontwikkelingen van de regio. Daarom is een omgevingsfonds opgericht voor Exloosche Landen, waaraan GroenLeven een financiële bijdrage levert. Geld uit het fonds wordt ingezet voor initiatieven die bijdragen aan sociaal- maatschappelijke projecten of verduurzaming van Exloo.

Goed doen voor de omgeving

GroenLeven vindt het belangrijk om de lokale omgeving te betrekken bij de komst van een zonnepark en ze hierin voordelen te bieden. Het omgevingsfonds, waarin GroenLeven jaarlijks een financiële bijdrage zal doen in de komende 7 jaar, is hier een goed voorbeeld van. Stichting Dorpsraad Exloo heeft een werkgroep gevraagd om het fonds te beheren en om te zorgen voor de verdeling van het geld over verschillende initiatieven de komende jaren.

Uniek zonnepark Exloo

Het zonnepark dat GroenLeven realiseert in Exloo wordt gebouwd op ‘natte’ landbouwgrond waarop oogsten vaak slecht uitvallen. Door op dit land, waar landbouw uitdagend is, zonne-energie op te wekken, krijgt het toch een goede functie. De plannen voor het zonnepark zijn tot stand gekomen met de oprichting van een unieke groep van lokale boeren. De groep heeft mogelijke stukken grond voor een zonnepark in kaart gebracht. Vanuit de groep konden percelen van verschillende grondeigenaren geclusterd worden. Dit gaf de gemeente meer keus om de meest geschikte locatie te kiezen. De deelnemers van de groep krijgen een unieke optievergoeding, ook wanneer het park niet op hun grond gerealiseerd wordt. Zo komt het zonnepark op verschillende vlakken ten goede van de lokale omgeving.

Roland Pechtold, Algemeen Directeur GroenLeven: “Bij GroenLeven staat lokaal centraal. Dat is, onder andere naast het verkorten van vergunningstermijnen, de enige manier om de energietransitie te versnellen. Samen met de omgeving en de lokale ondernemers dragen we zo gezamenlijk bij aan de realisatie van een duurzame, verantwoorde bron van energie in en voor Exloo. Geweldig om te zien hoe we zo samen invulling geven aan het Klimaatakkoord!”

Overeenkomst en symbolische cheque Gebiedsfonds

Op vrijdag 16 april heeft de werkgroep “Gebiedsfonds zonnepark Exloosche landen” van de Stichting Dorpsraad Exloo de overeenkomst en de symbolische cheque van GroenLeven in ontvangst genomen. Wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn was getuige van de gebeurtenis en kreeg een afschrift van de overeenkomst overhandigd. Hij was graag bereid om bij de overhandiging aanwezig te zijn. “Het proces rond de totstandkoming van de plannen is prima verlopen. De plaatselijke bevolking is goed meegenomen en er kwamen geen bezwaren op de plannen binnen. Dit kan als voorbeeld dienen voor soortgelijke initiatieven”, aldus Buijtelaar.

Secretaris van de Dorpsraad en deelnemer van de werkgroep, Christiaan van Apeldoorn: “De bewoners van Exloo en de Boermastreek zijn vroegtijdig bij de plannen betrokken. Er is een goed inpassingsplan gemaakt en er is een aanbod gedaan om mee te participeren in de exploitatie van het zonnepark. Gekozen is voor een Gebiedsfonds.

De werkgroep is al met de voorbereidende werkzaamheden gestart en in verband met het coronavirus zal eind september 2021 een informatiebijeenkomst plaatsvinden.

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET GROENLEVEN NIEUWS? SCHRIJF U DIRECT IN EN ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF.