Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
GroenLeven partners

Onze partners

De energietransitie waarmaken doen we niet alleen. Dat doen we samen met jou én onze partners.

Alliander | Sinnewetterstof

De rol van groene waterstof neemt toe in het duurzame energiesysteem. Voor mobiliteit toepassingen, maar ook voor lokaal gebruik voor industrie, verwarming gebouwde omgeving. De mogelijke toepassingen van groene waterstof staat vol in de belangstelling. Daarom hebben Alliander en GroenLeven in het project Sinnewetterstof elektrolysers aangesloten op het zonnepark in Oosterwolde, waarmee de allereerste binnenlandse waterstoffabriek een feit is.

Univé | Duurzame Zekerheid

GroenLeven is zonne-energiepartner van Duurzame Zekerheid, het energieconcept van Univé. Met Duurzame Zekerheid gaat de coöperatie de daken van haar zakelijke leden asbestvrij maken. GroenLeven voorziet deze daken daarna van zonnepanelen. Een asbestdak is voor een ondernemer een financiële uitdaging. Door het dak asbestvrij te maken en te verduurzamen door hier zonnepanelen op te installeren, biedt Duurzame Zekerheid een totaaloplossing voor de ondernemer.

FrieslandCampina | Solar-programma

FrieslandCampina heeft de ambitie om het elektriciteitsverbruik van de zuivelketen volledig te dekken met de productie van groene stroom geproduceerd op het boerenerf. Het FrieslandCampina Solar-programma, waarin GroenLeven en FrieslandCampina samenwerken, stimuleert melkveebedrijven om zonnepanelen op hun daken te installeren.

Agrarisch zonnedak

Agrifirm | AgrifirmZon

GroenLeven en Agrifirm werken samen aan AgrifirmZon, het programma dat de daken van ondernemers van Agrifirm voorziet van zonnepanelen. Met AgrifirmZon helpt Agrifirm haar ondernemers aan een duurzame oplossing zonder te investeren. De dakhuuroplossing van GroenLeven staat centraal. De stroom die wordt opgewekt is bedoeld voor de fabrieken van Agrifirm, maar kan ook door de Agrifirm-ondernemer zelf worden gebruikt.

Industriedak

INretail

INretail, grootste brancheorganisatie in retail non-food, en GroenLeven stoppen energie in daken met INretail Groen. INretail heeft talloze leden met grote dakoppervlakte die benut kunnen worden. De ambitie van INretail om, samen met de achterban, de retail duurzamer te maken wordt met dit initiatief gesteund. Het INretailhuis is zelf enerigeneutraal met behulp van zonnepanelen.