Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Beilen

Drijvend zonnepark Beilen

Opdrachtgever Beugel Infrastructuur
Locatie Beilen
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Met de zandwinplas van Beugel Infrastructuur wordt niet langer alleen zand gewonnen. Dankzij een drijvend zonnepark van GroenLeven is de plas ook een duurzame energiebron geworden. De bijna 40.000 zonnepanelen op de plas wekken genoeg groene stroom op voor een derde van de huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Als zonnepanelen op zandwinplassen worden geplaatst, hoeft hiervoor geen andere bruikbare oppervlakte ingezet te worden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water.

Vliegwiel voor duurzaamheid

De inwoners van Midden-Drenthe moeten profiteren van het zonnepark, vindt de gemeente. Zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte is daarbij belangrijk. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark draagt bij aan de gemeenschap en fungeert als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Drijvend zonnepark Beilen

Lokaal eigenaarschap

Een zonnepark is in lokaal eigendom: een belangrijk ideaal uit het Klimaatakkoord. Coöperatie Project de Mussels U.A. en Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn trots op de overname van het drijvende zonnepark.

Kees Kuik, voorzitter Coöperatie Project de Mussels: “Wij vinden het een enorme uitdaging als vrijwilligers om mede-eigenaar te zijn van het zonnepark De Mussels. Het is een mooi park geworden, welke bijna niet opvalt in het landschap, en daar zijn wij trots op. Onze Coöperatie Project de Mussels is opgericht door lokale energiecoöperaties in de gemeente Midden-Drenthe. Allemaal vrijwilligers, die zich inzetten in hun eigen omgeving voor het gebruik van duurzame energie. We doen dit ook omdat we willen voorkomen dat buitenlandse investeerders aan de haal gaan met het zonnepark. De winsten en de subsidies van de overheid lekken dan weg naar het buitenland. De energie die hier opgewekt wordt kan door de inwoners worden gebruikt als ze Energie VanOns als leverancier hebben. Door duurzame energie door inwoners en bedrijven in Midden-Drenthe te laten gebruiken, creëer je een energiekringloop. Zo geven we de energietransitie vorm met elkaar en voor elkaar en blijven de geldstromen in Midden Drenthe.”

Marion Wichard, lid dagelijks bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta: “Als Waterschap Drents Overijsselse Delta willen we ons aandeel leveren in het beperken van de klimaatverandering. We vinden het belangrijk om proactief ons steentje bij te dragen. We doen dit het liefst op deze manier: het steunen van lokale initiatieven waar de lokale gemeenschap in ons verzorgingsgebied ook direct van profiteert. Het waterschap heeft als doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn. Door samen met de lokale coöperatie te participeren in het drijvende zonnepark zetten we een mooie stap richting ons doel. Tegelijkertijd dragen we bij aan de concrete ontwikkeling van de Regionale energietransitie in Drenthe.”

Voor direct omwonenden is een inkoopactie georganiseerd, waarmee zij een korting konden krijgen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Zo dragen GroenLeven én omwonenden gezamenlijk bij aan de energietransitie door zonne-energie op water en zonne-energie op daken te realiseren.

Bijzonderheden

  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Genoeg stroom voor een derde van de huishoudens in Gemeente Midden-Drenthe;
  • In lokaal eigendom
  • Participatiemogelijkheden, zodat de komst van het park de hele omgeving en gemeenschap ten goede komt.

Gerelateerde projecten