Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Drijvend zonnepark Beilen

Drijvend zonnepark Beilen

Opdrachtgever Beugel Infrastructuur
Locatie Beilen
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Met de zandwinplas van Beugel Infrastructuur wordt niet langer alleen zand gewonnen. Dankzij een drijvend zonnepark van GroenLeven is de plas ook een duurzame energiebron geworden. De bijna 40.000 zonnepanelen op de plas wekken genoeg groene stroom op voor een derde van de huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Als zonnepanelen op zandwinplassen worden geplaatst, hoeft hiervoor geen andere bruikbare oppervlakte ingezet te worden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water.

Vliegwiel voor duurzaamheid

De inwoners van Midden-Drenthe moeten profiteren van het zonnepark, vindt de gemeente. Zorgvuldig omgaan met de beschikbare ruimte is daarbij belangrijk. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark draagt bij aan de gemeenschap en fungeert als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Drijvend zonnepark Beilen

Lokaal eigenaarschap

Een zonnepark moet minstens voor de helft lokaal eigendom zijn: een belangrijk ideaal uit het Klimaatakkoord. Dit vertaalt zich door naar het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Marike Hoekstra, verantwoordelijk projectontwikkelaar bij GroenLeven: “In Beilen was de ambitie om met dit drijvende zonnepark handen en voeten te geven de Regionale Energiestrategie in Drenthe. Het zonnepark draagt bij aan de vergroening van de stroom.”

“We hebben hier samen met de gemeente en de provincie een stap extra gezet om tot lokaal eigendom van het zonnepark te komen”, legt Marike uit. “Hiervoor zijn we al sinds de zomer van 2020 in gesprek met lokale energiecoöperaties en haar vertegenwoordigers, de gemeente en de provincie. Zo werken we samen aan de realisatie van een duurzame bron van energie, in en voor Beilen.”

Voor direct omwonenden is een inkoopactie georganiseerd, waarmee zij een korting konden krijgen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Zo dragen GroenLeven én omwonenden gezamenlijk bij aan de energietransitie door zonne-energie op water en zonne-energie op daken te realiseren.

Bijzonderheden

  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Genoeg stroom voor een derde van de huishoudens in Gemeente Midden-Drenthe;
  • Participatiemogelijkheden, zodat de komst van het park de hele omgeving en gemeenschap ten goede komt.

Gerelateerde projecten