Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Bomhofsplas
Lokale en ecologische aandacht

Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Opdrachtgever Dekker Groep
Locatie Zwolle
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

De Bomhofsplas in Zwolle is méér dan alleen een zandwinplas. Door een drijvend zonnepark van GroenLeven is de plas nu ook een bron van duurzame energie. En niet zo’n kleintje ook. Met maar liefst 72.000 panelen wekt het drijvend zonnepark stroom op voor wel 7.000 huishoudens. Het drijvend zonnepark Bomhofsplas helpt de regio zo enorm op pad met verduurzamen. De dubbelfunctie van de locatie en lokaal eigendom staan centraal.

panelen zandwinplas

Dubbelfunctie

Het zonnepark drijft op de Bomhofsplas, een zandwinplas van Dekker Groep. Door zandwinplassen en andere binnenwateren een dubbelfunctie te geven met zonnepanelen blijft andere bruikbare grond gespaard. Dit sluit aan bij de GroenLeven-filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en water.

Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Lokaal eigendom centraal

In 2020 hebben verschillende partijen, waaronder Energiefonds Overijssel en Blauwvinger Energie, de aandelenoverdracht ondertekend. Zo is het zonnepark in lokaal eigendom gekomen.

Siebren Zijlstra, CFO van GroenLeven: ”Geweldig dat we het (toen, red.) grootste drijvende zonnepark van Europa overdragen aan de lokale gemeenschap. Dit zonnepark is dé verwezenlijking van het Klimaatakkoord. Enerzijds de dubbelfunctie die wordt toegepast door industriewater te combineren met zonnepanelen mét aandacht voor ecologie en anderzijds het lokale eigenaarschap. Dit sluit perfect aan bij de filosofie van GroenLeven. Ik ben dan ook zeer trots op deze stap.”

Via Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, gaat de groene stroom direct naar Zwolse huishoudens en bedrijven.

natuur bomhofsplas

Ecologie en biodiversiteit

Een gezonde ecologie en biodiversiteit zijn belangrijk voor GroenLeven, ook bij dit drijvende zonnepark. Onder het zonnepark plaatsen we biohutten: deze zijn goed voor de biodiversiteit onder water. Omdat we de panelen aan de bodem van de plas verankeren en niet aan de oevers, wordt de natuur hier niet verstoord. Verder wordt er ecologisch onderzoek gedaan naar hoe de flora en fauna rond drijvende zonneparken nog meer gestimuleerd kan worden.

Drijvend zonnepark Bomhofsplas

Nieuwe technieken

Er zijn verschillende nieuwe technieken toegepast bij dit drijvende zonnepark. Niet alleen zijn er lichtstraten tussen de panelen, de panelen zelf laten ook licht door. Het doorlaten van licht tot het wateroppervlak ondersteunt de ecologie. Daarnaast zorgt de doorgerekende en duurzame constructie van de panelen voor veel stabiliteit, flexibiliteit en rendement. Met de regelmatige stormen in ons land geen overbodige luxe.

Bijzonderheden

  • Dubbelfunctie én in lokaal eigendom
  • Biohutten ter ondersteuning van de vispopulatie
Mini-documentaire Bomhofsplas Zwolle

Gerelateerde projecten