Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas

Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas

Opdrachtgever Gemeente Opsterland
Locatie Ureterp
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

De Lippe Gabriëlsplas bij Ureterp, in de gemeente Opsterland, is een bijzonder aanzicht rijker: een drijvende zonnebron. Eén die genoeg groene stroom opwekt voor bijna 4000 huishoudens. Een belangrijke stap voor de duurzame ambities van de gemeente: Opsterland wil in 2035 energieneutraal zijn. Daarbij moet uiteraard aandacht zijn voor de natuur. Daarom is het drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas aangepast aan de omgeving en blijft er ruimte voor natuur en recreatie.

Drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas

Verrijking van natuur en recreatie

Een zonnebron die niet in de natuur past is niet écht groen, vindt GroenLeven. Daarom is er bij de inrichting van dit drijvend zonnepark gekeken naar inpassing in het landschap. Het drijvend zonnepark moet een verrijking zijn voor natuur en recreatie.

En verrijking, dat regelen we. Naast de plas zijn er twee kleine fruitboomgaarden aangeplant. Ook zijn er in het gebied vleermuiskasten en vogelnestkastjes geplaatst. Aan de oostoever van de plas zijn wiepen bevestigd voor de vissen en amfibieën.

Voor recreanten is het gebied ook leuker geworden. GroenLeven legde een nieuw wandelpad aan en plaatste picknicktafels en een vogelkijkscherm. Ook de vislocaties in de plas zijn verfraaid.

Speciaal drijvend systeem

GroenLeven heeft het drijvende systeem zelf ontwikkeld. Het doel hierbij was er nog voldoende licht en lucht bij het water kan komen. Daarvoor maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. De panelen worden laag bij het water gemonteerd: zo is de andere oever nog steeds zichtbaar. Ze zijn verankerd aan de bodem, waardoor aan de wal geen ankers bevestigd hoeven te worden.

Bijzonderheden drijvend zonnepark Lippe Gabriëlsplas

  • Uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing
  • Verschillende aanpassingen verbeteren beleving biodiversiteit en recreanten

 

Foto van een zwemmende kwabaal boven de met groene algen begroeide rotsen

De kwabaal in de Lippe Gabriëlsplas

De kwabaal werd uitgestorven gewaand in Friesland. Ook in de rest van Nederland houdt deze zeldzame vissoort met moeite stand. In 2019 meldde een sportvisser echter een kwabaal in de Friese Lippe Gabriëlsplas nabij Drachten. De lokroep van deze vis is nu met geluidsopnames vastgelegd.

Bedreigde zoetwaterkabeljauw

De kwabaal is een van de meest mysterieuze en sterkst afgenomen vissoorten in ons land. Het is het enige familielid van de kabeljauw dat in zoet water leeft. De kwabaal staat op de Rode Lijst als ‘ernstig bedreigde’ soort. De achteruitgang van de kwabaal heeft onder andere te maken met inpoldering en klimaatverandering. De soort leeft graag in meren en rivieren met een afwisselende bodemstructuur met stenen en holtes, houdt van overstromingsvlakten en kan slecht tegen hoge watertemperaturen.

Meer lezen

Gerelateerde projecten