Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Bovenaanzicht drijvend zonnepark Sellingen

Drijvend zonnepark Sellingen met batterijopslag

Opdrachtgever Kremer Zand & Grind
Locatie Sellingen
Grootte 70.000 - 80.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Een voormalige zandwinplas bij Sellingen heeft een nieuw leven gekregen: hier ligt nu een drijvend zonnepark van GroenLeven. Een primeur voor GroenLeven én de provincie Groningen. Het drijvend zonnepark Sellingen is namelijk het grootste drijvende zonnepark van Europa. Naast het zonnepark is een batterijpark geïnstalleerd. De batterijen hebben een vermogen van 15 megawatt en een capaciteit van 30 megawattuur en zorgen voor een stabieler elektriciteitsnet.

Drijvend zonnepark Sellingen

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

De combinatie van zandwinplassen met zonnepanelen zorgt ervoor dat andere bruikbare oppervlakte niet gebruikt hoeft te worden voor duurzame energie. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen… en water.

Oog voor landschap en ecologie

Het drijvend zonnepark Sellingen is verankerd aan het diepste gedeelte van de voormalige zandwinplas, en zoveel mogelijk uit het zicht van het recreatiegedeelte. Omdat het drijvend zonnepark aan het diepste gedeelte van de plas vastgemaakt is, heeft het geen negatief effect op de ecologie. Dit blijkt uit een plaatselijk onderzoek van Royal HaskoningDHV. Een recent onderzoek van Buro Bakker en Hanzehogeschool Groningen, uitgevoerd bij twee andere drijvende zonneparken van GroenLeven, bevestigde deze bevindingen.

De drijvende zonneparken van GroenLeven bestaan uit glas-glas panelen, bevestigd op een stabiele open constructie. Licht en lucht hebben vrij baan door aanvullende lichtstraten. Zo wordt er optimaal rekening gehouden met de ecologie en biodiversiteit van het water en de oevers. Extra voorzieningen als een groenwal en een oeverzwaluwwand helpen hier ook bij. Verder monitort Royal Haskoning DHV in samenwerking met lokale vogeltellers de komende vier jaar de vogelbewegingen, als onderdeel van de ontheffing op de Wet Natuurbescherming.

Goed voor de hele omgeving

Bij de komst van een zonnepark, drijvend of niet, is het belangrijk dat mens, maatschappij en natuur erop vooruitgaan. Daarom draagt GroenLeven de komende 15 jaar financieel bij aan het omgevingsfonds van de gemeente Westerwolde. Zo kan de regio nog verder verduurzamen. Verder zijn verschillende lokale partners betrokken bij de voorbereiding en bouw van het drijvende zonnepark.

Ook aan het recreatiegedeelte van de plas is gedacht. Zo heeft GroenLeven een speelschip geïnstalleerd op het recreatiestrand aan de zuidkant van de plas. Aan de noordkant, waar het zonnepark wel te zien is, wil GroenLeven een uitkijkplatform bouwen in het verlengde van het wandelpad. Vanaf daar kunnen bezoekers het zonnepark of het open water aan de andere kant van het uitkijkpunt bekijken.

Bijzonderheden

  • Het grootste drijvende zonnepark van Europa;
  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Oog voor natuur en ecologie;
  • Omgevingsfonds, zodat de komst van park de hele omgeving en gemeenschap ten goede komt.

Gerelateerde projecten