Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

drijvend zonnepark tynaarlo

Drijvend zonnepark Tynaarlo

Opdrachtgever Roelofs B.V.
Locatie Tynaarlo
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Het drijvend zonnepark Tynaarlo is uitgebreid. Het park van 23.000 zonnepanelen is aangevuld met nog eens 16.000 panelen. Net als het originele park werd de uitbreiding op de zandwinplas van Roelofs B.V. in Tynaarlo gerealiseerd. De uitbreiding (6,7MWp) van het drijvende zonnepark wekt voldoende stroom op voor zo’n 1.500 huishoudens. Het bestaande park wekt met haar 23.000 zonnepanelen voldoende stroom op voor 2.300 huishoudens.

De uitbreiding ligt aan de oostkant van het bestaande drijvende zonnepark. Deze uitbreiding bestaat uit 3 drijvende ‘zonne-blokken’ die we aan de bodem verankeren. Nu is het zonnepark in Tynaarlo uitgebreid met ruim 16.000 zonnepanelen. In totaal voorziet het uitgebreide zonnepark zo’n 3.800 huishoudens van groene energie.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

In het kleine Nederland moeten we onze ruimte handig benutten voor zonne-energie. Daarom creëren wij graag dubbelfuncties. Dat bekent dat we plekken met een andere functie, zoals zandwinplassen, ook de functie van energiecentrale geven. Groen én efficiënt! Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen hoeven we geen andere bruikbare oppervlakte in te zetten voor duurzame energie. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water.

De aanvulling op het zonnepark bestaat uit een duurzame, eco-vriendelijke constructie. De constructie zorgt voor stabiliteit, flexibiliteit en rendement.

drijvend zonnepark tynaarlo 2

Ecologie

GroenLeven heeft altijd aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Bij de aanleg en uitbreiding van dit drijvende zonnepark in Tynaarlo was dat niet anders. Zo hebben we rekening gehouden met de natuur en ecosystemen rond drijvend zonnepark Tynaarlo:

  • We hebben gekozen voor flexibele verankering naar de bodem van de plas.
  • Met een verankering aan de bodem, in plaats in de oevers, belast het park de flora en fauna in de oevers niet.
  • Het systeem bestaat uit speciale panelen die licht doorlaten, tussen de panelen zitten lichtstraten en ruimte.
  • We hebben de zandwinplas na de uitbreiding niet volledig bedekt met zonnepanelen.

Bijzonderheden

  • De uitbreiding draagt bij aan de duurzame ambities van zandwin-eigenaar Roelofs B.V. om in 2030 klimaatneutraal te zijn

Gerelateerde projecten