Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
Het zonnedak van Royal Smals

Het -subsidievrije- zonnedak van Royal Smals

Opdrachtgever Royal Smals
Locatie Cuijk
Grootte 1.000 - 2.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp
Vergunningen
Realisatie
Levering

Baggerbedrijf Royal Smals houdt zich bezig met grond, maar kijkt voor duurzame energie naar boven: de zon. Zonne-energie op het dak opwekken is één van de bekendste dubbelfuncties. In een klein land als Nederland moeten we deze kansrijke oppervlakken optimaal benutten, willen we de energietransitie waarmaken. Daarom heeft Royal Smals het dak van haar werkplaats omgetoverd tot groene energiebron. Zónder subsidie wel te verstaan: het bedrijf betaalde het project uit eigen zak. Daarmee bewijst Royal Smals dat duurzame ambities belangrijker zijn dan rendement alleen. Een prachtig voorbeeld van het gezegde ‘zeg wat je doet, doe wat je zegt’.

Over Royal Smals

Royal Smals is een familiebedrijf dat sinds 1885 actief is. Baggeren voor bouwgrondstoffen, verbetering van waterwegen, terugdringen van waterrisico’s en natuurherstel vormen het hart van de onderneming. Al zes generaties lang werken zij aan de doorontwikkeling van dienstverlening en aan het voldoen van de maatschappelijke vraag.

Maar naast de rijke geschiedenis, heeft Royal Smals ook een duidelijke blik op de toekomst. Een toekomst waarin Nederland mooier, veiliger én duurzamer is. Resie Reijnders, directrice Royal Smals:

Het zonnedak van Royal Smals

“Door grondstofwinning geven we ruimte aan water, bijvoorbeeld door rivierverruiming. Ook voorkomen we natte voeten, door bijvoorbeeld nevengeulen aan te leggen. We creëren mooie water- en natuurplekken, om veilig en prettig te wonen, werken en genieten. Hierbij geven wij nadrukkelijk invulling aan ons motto ‘Natuurlijk Smals’: zorg voor de natuur, leefbaarheid en terugdringen van CO2-uitstoot, maakt onlosmakelijk deel uit van onze kernwaarden.”

Het eigen bedrijf verduurzamen

De dienstverlening verduurzamen is niet genoeg voor Royal Smals: ook het eigen bedrijf kan altijd groener. Het dak van de werkplaats in Cuijk bood hiervoor een prachtige kans. GroenLeven heeft hier onlangs een zonnedak – subsidievrij – gerealiseerd. 

Met dit zonnedak wil Royal Smals haar CO2-voetafdruk verkleinen en bijdragen aan een betere leefomgeving. Daarbij is rendement niet het belangrijkste: verduurzaming is voor het bedrijf een voorwaarde om te kunnen ondernemen.

Het zonnedak van Royal Smals

Door deze passie voor duurzaamheid was het bedrijf een perfecte match met GroenLeven. Reijnders: “GroenLeven is koploper op het gebied van de energietransitie in Nederland, een partij waar je de ‘job’ aan kan overlaten. Maar de gezamenlijke ambitie die we als bedrijven hebben onderstreepte onze samenwerking: werken aan een schoner en mooier Nederland. Wij werken graag samen met partners die vanuit eigen ambitie een steentje bijdragen aan een duurzame wereld.”

Een nieuw duurzaam hoofdstuk

Inmiddels is het zonnedak door GroenLeven opgeleverd en door Royal Smals in gebruik genomen. De komst van de zonnepanelen betekent een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Smals. Reijnders: “Door de aanleg van deze zonnepanelen werkt onze werkplaats volledig energieneutraal en leveren we ook nog eens zonne-energie terug aan de omgeving! Een win-winsituatie voor alle partijen.”

Gerelateerde projecten