Energieopslag op het
boerenbedrijf

Sinds 2015 slaat Jan Reinier de Jong uit Odoorn, in samenwerking met Jules Energy en GroenLeven zonne-energie op in een grote accu op zijn erf. Doel is om te onderzoeken hoe zonnepanelen, in combinatie met een opslagsysteem, de landbouw duurzamer kunnen maken. In een zeecontainer zijn lithium accu’s geplaatst. De energie die De Jong opslaat komt via de 1.057 zonnepanelen die op de daken van zijn bedrijf door GroenLeven zijn geïnstalleerd. Met deze installatie is de Drent de eerste agrariër die zonne-energie in een accu opslaat. Daarin werkt hij samen met vier partners: GroenLeven (zonnepanelen), Ateps (accu), Jules Energy (slimme software aan- en verkoop stroom) en Agrovent (aardappelbewaarcomputer).

Impressies energieopslag op het boerenbedrijf