Zonne-energie en windenergie
op één aansluiting

GroenLeven en Alliander hebben samen als eerste in Nederland zon en wind gecombineerd op één aansluiting. 1.800 zonnepanelen zijn aangesloten bij het Friese familiebedrijf Westra Franeker BV. Naast de windmolen op het terrein van Westra wordt er nu ook stroom opgewekt met de zonnepanelen. Als de zon schijnt produceren de zonnepanelen energie. Waait het, dan zorgt de wind voor elektriciteit. Zon en wind vullen elkaar aan op één aansluiting waardoor er een aanzienlijke besparing plaatsvindt. 

Impressies zon en wind