INretail en GroenLeven
stoppen energie in daken

INretail, grootste brancheorganisatie in retail non-food, en GroenLeven stoppen energie in daken met INretail Groen. INretail heeft talloze leden met grote dakoppervlakte die benut kunnen worden. De ambitie van INretail om, samen met de achterban, de retail duurzamer te maken wordt met dit initiatief gesteund. Het INretailhuis is zelf enerigeneutraal met behulp van zonnepanelen.

"Met dit initiatief ontvangen retailers niet alleen een vergoeding voor de verhuur van het dak. Ze dragen ook bij aan het opwekken van 100% groene stroom. Dankzij GroenLeven maken wij duurzaam ondernemen makkelijker”, aldus Jan Meerman, algemeen directeur van INretail.


Wil u meer weten over INretail Groen of u als INretail-ondernemer aanmelden?

Lees meer over INretail Groen.