Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

zonnepark de lindenbergh

Zonnepark de Lindenbergh

Locatie Hoogengraven
Grootte 2.000 - 5.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Het terrein rond vakantiepark De Lindenbergh in Hoogengraven was al groen, maar is nu nog iets groener. GroenLeven heeft op dit terrein, dat in de gemeente Ommen ligt, namelijk een zonnepark gebouwd. Terwijl de vakantiegangers hier rustig in de zon liggen, wekken de panelen naast hen druk duurzame energie op.  Met ruim 2.340 zonnepanelen levert zonnepark de Lindenbergh genoeg groene stroom voor zo’n 250 huishoudens. Zo krijgt het terrein naast het vakantiepark er een mooie en belangrijke functie bij.

zonnepark de lindenbergh

Landschappelijke inpassing zonnepark de Lindenbergh

Zomaar een zonnepark midden in een natuurgebied neerzetten? Dat doet GroenLeven niet. We vinden dat we rekening moeten houden met de natuur en met de omgeving. Zowel met de belangen van de omwonenden als met de natuur. Samen met de provincie, gemeente en omgeving hebben we daarom uitgebreid gesproken over de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Het doel: zorgen dat het park de ecologie van het gebied intact laat en zelfs stimuleert.

We hebben een aantal maatregelen genomen om het park mooi in de natuur te laten opgaan. Rondom het park is bijvoorbeeld een grote singel aangelegd om de ecologie en biodiversiteit te bevorderen. De singel zorgt ervoor dat de omringende flora en fauna de ruimte hebben om hun gang te gaan. Ook aan de bodem onder het park zelf hebben we aandacht besteed. Tussen de panelen zijn kruiden- en bloemenmengsels ingezaaid, zodat de grond groen blijft.

Bijzonderheden

  • Veel aandacht voor landschappelijke inpassing en ecologie
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap

Gerelateerde projecten