Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00
zonnepark garijp
lokaal en dubbelfunctie

Zonnepark Garijp

Opdrachtgever Enerzjy Koöperaasje Garyp
Locatie Garijp
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Tussen Garijp en Sumar heeft GroenLeven, in opdracht van ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’, het zonnepark Garijp gerealiseerd. Een unieke energiebron: het is één van de eerste en grootste zonnebronnen in de omgeving. Maar het bijzonderste is dat het park een voormalige vuilstortplaats een tweede leven geeft. De vuilstort, met een grootte van 6 hectare, heeft nu een nieuwe duurzame invulling gekregen. Dit past bij de ambitie van GroenLeven om zonneparken te realiseren met een dubbelfunctie. De zonnebron is goed voor het milieu én de lokale omgeving. De groene stroom die hier wordt opgewekt gaat ook naar de regio. Burgers en bedrijven in de wijde omgeving profiteren hier direct van.

Dubbelfunctie

Van afvaldump naar groene energiecentrale: de oude vuilstort bij Garijp heeft met het zonnepark een mooie dubbelfunctie gekregen. Dubbelfuncties zijn om twee redenen een goed idee. Met een dubbelfunctie maken we zo efficiënt mogelijk gebruik van de oppervlakte die we hebben. Niet verkeerd in een klein land als Nederland. Bovendien hoeven we zo bruikbare locaties, zoals vruchtbare landbouwgrond, niet in te zetten voor zonnepanelen. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, kassen, boven zachtfruit en water. Zo kunnen bijna alle locaties omgetoverd worden tot een zonne-energiecentrale, met de juiste techniek en aanpak.

Bijzonderheden

  • Één van de eerste en grootste zonneparken op een voormalig vuilstort
  • Gebouwd in samenwerking met de omgeving
  • Groene stroom direct voor de lokale omgeving middels Enerzjy Koöperaasje Garyp

Gerelateerde projecten