Zonnepark Hoogengraven

In de gemeente Ommen realiseert GroenLeven zonnepark Hoogengraven. Het zonnepark zal met ruim 7.800 panelen, 890 huishoudens kunnen voorzien van schone energie. De zonnebron wordt gekenmerkt door de landschappelijke inpassing, wat een belangrijke voorwaarde is voor nieuwe zonnebronnen in de gemeente Ommen. Hierdoor wordt de omgeving zo weinig mogelijk aangetast en wordt er op een zuinige en zorgvuldige manier gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. De komst van de zonnebron betekent een nieuwe stap in het gemeentelijk beleid om meer duurzame energie op te wekken.

Landschappelijke inpassing

In het gebied worden verschillende soorten beplanting aangelegd om het park zo goed mogelijk op te laten gaan in de omgeving. Zo wordt er een nieuwe singel aangeplant met gevarieerde struiken, naaldhout en meidoorn. Daarnaast zal er aan de oostkant van het park een haag geplant worden met inheemse heesters van minimaal twee meter hoog.

Het kruidenrijke gras wat hier wordt gezaaid, is bovendien goed voor de verschillende soorten scharrelvee die hier zullen grazen. Doordat zij hier grazen, maaien zij het gras op een natuurlijke wijze. Er zijn daarom geen machines nodig om dit te doen.

Overzicht gegevens

  • 7.800 zonnepanelen
  • 3,1 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 890 huishoudens

Bijzonderheden

  • Inheemse beplanting en hoge hagen voor landschappelijke inpassing;
  • Scharrelvee graast in kruidenrijk gras, als alternatief voor machinaal maaien;
  • Minimale transportbewegingen en hybride aggregaat voor beperking CO2 - uitstoot;
  • Pilotproject voor zero-emissie werken.