Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

zonnepark oosterwolde header
Met oog voor landschap en lokale gemeenschap

Zonnepark Oosterwolde

Locatie Oosterwolde
Grootte >20.000 panelen
Status Afgerond
Ontwerp & vergunningen
Realisatie
Levering
Onderhoud & monitoring

Een zonnepark met een vermogen van maar liefst 50 megawatt? GroenLeven realiseerde het, in de vorm van zonnepark Oosterwolde. Dit zonnepark wekt 88% van het elektriciteitsverbruik van Oosterwolde groen op. Met maar liefst 132.000 zonnepanelen voorziet het park 17.000 huishoudens van schone energie.

zonne-energie en natuurlijke omgeving

Landschappelijke inpassing

Een zonnepark van zo’n formaat goed inpassen in het landschap is een uitdaging. Daarom is GroenLeven hierover in gesprek gegaan met provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Ooststellingwerf. Zo is een plan opgesteld voor de landschappelijke inpassing van het zonnepark.

Wat gebeurt er voor een goede landschappelijke inpassing? We versterken houtsingels en waterpartijen bij het park. Ook leggen we natuurvriendelijke oevers aan waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed gedijen. De grond tussen de panelen zaaien we bovendien in met een mengsel van kruidenrijk grasland en lokale bloemen. Zo wordt de biodiversiteit rond het zonnepark maximaal gestimuleerd.

zonnepark oosterwolde vogelvlucht

Goed doen voor de lokale gemeenschap

GroenLeven realiseerde het zonnepark samen met lokale en regionale partijen. Zo huurden we bijvoorbeeld lokaal materiaal voor de bouw van het park. En bij de installatie van het park zetten we verschillende lokale specialisten in.

Zo betrokken we de omgeving bij de realisatie van ons zonnepark. Maar hoe profiteert de omgeving zelf mee van het park? Daarvoor is een lokaal omgevingsfonds opgericht. Het fonds is er om in te zetten voor sociaal-maatschappelijke doeleinden in Oosterwolde.

Waterstof en zonnepark Oosterwolde

Waterstofpilot

De komst van het zonnepark in Oosterwolde is een mooi kijkje in de toekomst van duurzame energie. Op het zonnepark staat een pilotinstallatie die duurzame stroom gaat omzetten in groene waterstof, Sinnewetterstof. Het omzetten van groen opgewekte energie naar groene waterstof kan in de toekomst een oplossing zijn voor het ontsluiten van grootschalige zonnebronnen en -daken.

Dit kan het probleem van netcongestie oplossen. De waterstof wordt lokaal opgeslagen en kan bijvoorbeeld mobiliteit verduurzamen. Dit pilotproject wordt in samenwerking met Alliander, Ecologisch werklandschap Ecomunitypark, de gemeente Ooststellingwerf, Holthausen Energy Points en New Energy Coalition uitgevoerd.

Bijzonderheden

  • Veel aandacht voor landschappelijke inpassing
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap
  • Waterstofpilot Sinnewetterstof als potentiële oplossing voor de netcongestieproblematiek

Gerelateerde projecten