Ga naar homepage
Zoeken

© 2024 groenleven.nl

Zonnepark Schalkwijk

Zonnepark Schalkwijk

Locatie Schalkwijk
Grootte 30.000 – 35.000 panelen
Status Afgerond

Provincie Utrecht is een duurzame energiebron rijker. GroenLeven realiseerde een zonnepark van 30.000 panelen met een totaal vermogen van 17,5 megawatt in Schalkwijk. Dat is voldoende om jaarlijks groene stroom op te wekken voor ongeveer 7.300 huishoudens. Het zonnepark levert een bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de gemeente Houten en ondersteunt, via een door landeigenaar Hans van Dijk en GroenLeven opgericht fonds, ook de verduurzaming van woningen van inwoners met een beperkt inkomen.

Naast de productie van groene energie heeft GroenLeven ook oog voor de lokale flora en fauna. Het terrein rondom het park wordt ecologisch beheerd om de lokale biodiversiteit te bevorderen. GroenLeven heeft verschillende ecologische initiatieven geïmplementeerd, waaronder de creatie van een paddenpoel nabij het park, het aanpassen van sloten om het habitat van de heikikker te verbeteren, en het zaaien van een divers kruidenmengsel, dat past bij de perenboomgaard naast het project, voor een bloemrijke omgeving.

GroenLeven hecht veel waarde aan een goede relatie met de lokale gemeenschap. Daarom is er, samen met landeigenaar Hans van Dijk, een speciaal verduurzamingsfonds opgezet. Inwoners met een beperkt budget kunnen hun energieslurpende witgoed gratis laten vervangen door nieuwe, duurzamere apparaten.

Witgoedactie in Schalkwijk dankzij komst zonnepark

In het Utrechtse Schalkwijk wordt de energietransitie op een heel concrete manier aangepakt. Inwoners met een kleine beurs kunnen dankzij een speciaal fonds hun energieslurpende witgoed kosteloos laten vervangen door nieuwe, duurzamere exemplaren.

Energiecoöperatie Schalkwijk

Gerelateerde projecten