Drijvend zonnepark Beilen
in de gemeente Midden-Drenthe

GroenLeven heeft op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur bij de Mussels in Beilen een drijvend zonnepark gerealiseerd. De bijna 40.000 zonnepanelen wekken groene stroom op voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Vliegwiel voor duurzaamheid

De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat de inwoners mee kunnen profiteren van het zonnepark. Daarnaast moet er zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark fungeert met een bijdrage aan de gemeenschap, als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Lokaal eigenaarsschap

Vanuit het Klimaatakkoord is de ambitie uitgesproken om een zonnepark voor minimaal 50% in lokaal eigendom te laten zijn. Dit vertaalt zich door naar het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Marike Hoekstra, verantwoordelijk projectontwikkelaar bij GroenLeven: “In Beilen was de ambitie om met dit drijvende zonnepark, handen en voeten te geven de Regionale Energie strategie in Drenthe. Het zonnepark draagt bij aan de vergroening van de stroom. We hebben hier samen met de gemeente en de provincie een stap extra gezet, om te komen tot lokaal eigendom van het zonnepark. Hiervoor zijn we al sinds de zomer van 2020, in gesprek met lokale energiecoöperaties en haar vertegenwoordigers, de gemeente en de provincie. Zo werken we samen aan de realisatie van een duurzame bron van energie, in en voor Beilen.“ 

Voor direct omwonenden is een inkoopactie georganiseerd, waarmee zij een korting konden krijgen op zonnepanelen en een omvormer voor het eigen dak. Zo dragen GroenLeven én omwonenden gezamenlijk bij aan de energietransitie door zonne-energie op water en zonne-energie op dak te realiseren.

Overzicht gegevens

  • 40.000 zonnepanelen
  • 16 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 5.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 8.000 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Wekt genoeg stroom op voor een derde van het aantal huishoudens in Gemeente Midden-Drenthe;
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap.