Drijvend zonnepark Beilen
in de gemeente Midden-Drenthe

GroenLeven realiseert op de zandwinplas van Beugel Infrastructuur bij de Mussels in Beilen een drijvend zonnepark. De bijna 40.000 zonnepanelen zullen groene stroom opwekken voor een derde van het aantal huishoudens in de gemeente Midden-Drenthe.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Vliegwiel voor duurzaamheid

De gemeente Midden-Drenthe vindt het belangrijk dat de inwoners mee kunnen profiteren van het zonnepark. Daarnaast moet er zorgvuldig omgegaan worden met de beschikbare ruimte. Het zonnepark in Beilen sluit naadloos aan bij de eisen van de gemeente. Met deze ontwikkeling wordt er concreet invulling gegeven aan het Klimaatakkoord. Het drijvende zonnepark kan met een bijdrage aan de gemeenschap, fungeren als vliegwiel voor andere vormen van verduurzaming.

Overzicht gegevens

  • 40.000 zonnepanelen
  • 16 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 5.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 8.000 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Aandacht voor landschap en lokale gemeenschap;
  • Wekt genoeg stroom op voor een derde van het aantal huishoudens in Gemeente Midden-Drenthe;
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap.