Drijvend zonnepark Bomhofsplas Zwolle:
de grootste en meest lokale van Europa

GroenLeven heeft op de Bomhofsplas in Zwolle het grootste drijvende zonnepark van Europa en buiten China gerealiseerd. Met 72.000 panelen wekt het park stroom op voor wel 7.000 huishoudens. Het drijvende zonnepark is een voorbeeld in de energietransitie: de dubbelfunctie en lokaal staan centraal.

Dubbelfunctie

Het zonnepark drijft op de Bomhofsplas, een zandwinplas van Dekker Groep. Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Lokaal centraal

Naast het grootste drijvende zonnepark van Europa, is het ook nog eens de meest lokale. Onlangs hebben diverse partijen, waaronder Energiefonds Overijssel en Blauwvinger Energie, een handtekening gezet onder de aandelenoverdracht. Hiermee is het zonnepark in lokaal eigendom gekomen.

Siebren Zijlstra, CFO GroenLeven: ”Geweldig dat we het grootste drijvende zonnepark van Europa overdragen aan de lokale gemeenschap. Dit zonnepark is dé verwezenlijking van het Klimaatakkoord. Enerzijds de dubbelfunctie die wordt toegepast door industriewater te combineren met zonnepanelen mét aandacht voor ecologie en anderzijds het lokale eigenaarschap. Dit sluit perfect aan bij de filosofie van GroenLeven. Ik ben dan ook zeer trots op deze stap.”

De opgewekte stroom zal via Blauwvinger Energie, in samenwerking met Greenchoice, direct aan Zwolse huishoudens en bedrijven aangeboden worden.

Ecologie & biodiversiteit

GroenLeven heeft veel aandacht aan ecologie en biodiversiteit, en dat is niet anders bij dit drijvende zonnepark. Met het installeren van biohutten onder het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem, in plaats in de oevers, wordt de flora en fauna in deze oevers niet belast. Verder wordt er ecologisch onderzoek gedaan naar hoe de ecologie omtrent drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden.

Nieuwe technieken

Er zijn verschillende innovatieve technieken toegepast in dit drijvende zonnepark. Zo zijn er panelen geplaatst die licht doorlaten, naast de lichtstraten en de ruimte tussen de panelen. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht het wateroppervlak blijft bereiken, wat de ecologie ondersteunt. Daarnaast zorgt de doorgerekende en duurzame constructie van de panelen voor veel stabiliteit, flexibiliteit en rendement. Erg voordelig, gezien onze stormachtige seizoenen.

Overzicht gegevens 

  • 72.000 zonnepanelen
  • Staat gelijk aan groene energie voor 7.000 huishoudens
  • 27.3 megawatt
  • CO2-reductie door bron: ruim 13.660 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Grootste drijvende zonnepark van Europa en buiten China
  • Dubbelfunctie én lokaal


Bouw van het meest lokale en grootste drijvende zonnepark van Europa volle gang

Grootste en meest lokale drijvende zonnepark geeft geen kik tijdens storm

Mini-documentaire: Drijvend zonnepark Bomhofsplas Zwolle

Impressies zonnepark Bomhofsplas