Drijvende zonnebron
de Uivermeertjes

GroenLeven is bezig met de ontwikkeling van een drijvende zonnebron op de Uivermeertjes, een waterplas nabij Deest in de gemeente Druten. Met 67.000 panelen zal het park, na realisatie, stroom opwekken voor wel 7.000 huishoudens. Het drijvende zonnepark is een voorbeeld in de energietransitie: de dubbelfunctie en lokaal staan centraal.

Dubbelfuncties

De Gemeente Druten wil haar steentje bijdragen aan de Klimaatdoelstellingen. De ambitie is in 2018 vastgelegd in de routekaart "Energieneutraal Druten 2040". Hierin spreekt men de voorkeur uit voor zon als bron van duurzame energie.

Nederland is dichtbevolkt en de ruimte is schaars. Nieuwe energiebronnen als wind en zon, maar ook woningbouw, bedrijfsterreinen, agrarische gronden en natuur moeten hun plek vinden. We streven daarom naar slimme ruimtelijke oplossingen zoals dubbelfuncties, en een goede landschappelijke inpassing.

Fondsen voor de lokale gemeenschap

Bij investeringen in nieuwe bronnen van duurzame energie, worden de lasten voor de lokale gemeenschap gecompenseerd. GroenLeven stelt financiële middelen beschikbaar voor de leefbaarheid en verduurzaming van de directe omgeving, met het dorp Deest als centraal punt. Daarnaast wordt er een fonds gecreëerd voor de versterking van de natuur in de direct omgeving van de Uivermeertjes. Zo kan de gemeenschap ook profijt hebben van de aanleg van de nieuwe drijvende zonnebron in de buurt.

Ecologie & biodiversiteit

GroenLeven heeft veel aandacht aan ecologie en biodiversiteit. Ook de inpassing van het drijvende park op de Uivermeertjes is in overleg met belanghebbenden en landschapsarchitecten tot stand gekomen.

 • Er is gekozen voor verankering naar de bodem van de plas.
 • Met een verankering aan de bodem, in plaats in de oevers, wordt de flora en fauna in deze oevers niet belast.
 • De afstand naar de oever is op sommige plekken ruim 200 meter. We streven naar voldoende ruimte rondom het zonnepark. Voor het uitzicht, maar ook om ruimte te bieden voor de watervogels en de vissers.
 • Door het plaatsen van biohutten, een soort kraamkamer voor vissen, wordt de visstand gestimuleerd.

Nieuwe technieken

Er zijn verschillende innovatieve technieken toegepast in dit drijvende zonnepark. Zo zijn er panelen geplaatst die licht doorlaten, naast de lichtstraten en de ruimte tussen de panelen. Dit zorgt ervoor dat er zoveel mogelijk licht het wateroppervlak blijft bereiken. Daarnaast zorgt de constructie van de panelen voor veel stabiliteit, flexibiliteit en rendement. De ervaring leert, dat onze drijvende parken in Nederland goed bestand zijn tegen zwaar weer en stormen.

Overzicht gegevens

 • Drijvend zonnepark op de Uivermeertjes, nabij Deest in de gemeente Druten;
 • 27 megawatt vermogen. Ruim 67.000 zonnepanelen;
 • CO2-reductie door bron: ruim 13.500 ton per jaar
 • Initiatiefnemers SBNL Natuurfonds en GroenLeven zonne-energie;
 • Groene elektriciteit voor alle huishoudens in de gemeente Druten; ruim 7000.

Bijzonderheden

 • 1 kabel naar de wal, aansluiting inkoopstation aan de zuidkant richting Laarstraat;
 • Aansluiting op het netwerk van Liander;
 • Verankering naar de bodem van de plas in plaats van de oever;
 • Installatie van biohutten voor de visstand;
 • Omgevingsfonds voor lokale projecten op gebied van leefbaarheid en verduurzaming;
 • Omgevingsfonds voor lokale natuurontwikkeling;
 • Huidige status: aanvraag omgevingsvergunning in behandeling bij de gemeente Druten.


GroenLeven | Mini-documentaire over drijvende zonneparken

Impressies