Drijvend zonnepark
de Uivermeertjes

GroenLeven heeft een drijvend zonnepark op de Uivermeertjes gerealiseerd, een zandwinplas nabij Deest in de gemeente Druten. Het park wekt groene stroom op voor ruim 8.000 huishoudens. Het drijvende zonnepark is een voorbeeld in de energietransitie.

Energieneutraal Druten

De Gemeente Druten wil bijdragen aan de Klimaatdoelstellingen. De ambitie is in 2018 vastgelegd in de routekaart "Energieneutraal Druten 2040". Hierin spreekt de gemeente de voorkeur uit voor zon als bron van duurzame energie.

Nederland is dichtbevolkt en de ruimte is schaars. Nieuwe energiebronnen als wind en zon, maar ook woningbouw, bedrijfsterreinen, agrarische gronden en natuur moeten hun plek vinden. De gemeente en GroenLeven hebben daarom getreefd naar slimme ruimtelijke oplossingen zoals dubbelfuncties en een goede landschappelijke inpassing.

Lokale footprint

GroenLeven stelt financiële middelen beschikbaar aan een lokaal gebiedsfonds. De middelen mogen gebruikt worden ter bevordering van de leefbaarheid en verduurzaming van de directe omgeving. Tevens wordt er een financiële bijdrage geleverd aan Sponsor Commissie Deest, die alle verenigingen uit het dorp financieel ondersteunt, en aan het natuurfonds SBNL. Ook zal het dorpshuis van Deest zal door GroenLeven worden voorzien van zonnepanelen, voor een extra duurzame boost in de omgeving. 

Ecologie & biodiversiteit

GroenLeven heeft veel aandacht voor ecologie en biodiversiteit. Ook de inpassing van het drijvende park op de Uivermeertjes is in overleg met landschapsarchitecten en ecologen tot stand gekomen.

  • Er is gekozen voor verankering naar de bodem van de plas.
  • Met een verankering in de bodem wordt de flora en fauna in de oevers niet aangetast.
  • Het zonnepark is gesitueerd op het diepste deel van de plas.
  • Er is voldoende ruimte tussen het zonnepark en de oevers.

Nieuwe technieken

Er zijn verschillende innovatieve technieken toegepast in dit drijvende zonnepark. Door de constructie kunnen licht en lucht het wateroppervlak bereiken. Het zonnepark is verbonden aan het inkoopstation via één kabel die gedeeltelijk onder water loopt waardoor ander gebruik van het meer niet wordt gehinderd. De ervaring leert, dat onze drijvende parken in Nederland goed bestand zijn tegen zwaar weer en stormen.

Overzicht gegevens

  • Drijvend zonnepark op de Uivermeertjes, nabij Deest in de gemeente Druten;
  • Initiatiefnemers GroenLeven zonne-energie;
  • Groene elektriciteit voor ruim 8.000 huishoudens.

Bijzonderheden

  • 1 kabel van het zonnepark naar het inkoopstation;
  • Verankering naar de bodem van de plas;
  • Omgevingsfonds voor lokale projecten op gebied van leefbaarheid en verduurzaming.GroenLeven | Mini-documentaire over drijvende zonneparken

Impressies