Drijvend zonnepark Kloosterhaar

GroenLeven realiseert op de zandwinplas bij Kloosterhaar een drijvend zonnepark. Met ruim 40.000 zonnepanelen zal er, wanneer gereed, stroom worden opgewekt voor zo'n 5.000 huishoudens.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Het drijvende systeem, ontwikkeld door GroenLeven, is zo ontworpen dat licht en lucht het water kunnen blijven raken. Zo maakt het systeem gebruik van panelen die licht doorlaten en brede lichtstraten. Dit draagt bij aan de instandhouding van de ecologie. Ook wordt er voorzien in de bevordering van het onderwaterleven, zoals het bieden van een plaats waar visjes bescherming in kunnen vinden en zich in kunnen vermenigvuldigen. In samenwerking met IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, zal de ecologie in de komende 5 jaar gemonitord worden.

Participatie

Voor de omwonenden wordt er een kortingsactie opgezet, waarmee zij op aantrekkelijke wijze eigen huis kunnen verduurzamen. Ook zal de omgeving middels het platform DuurzaamInvesteren kunnen investeren in het zonnepark en zo mee kunnen profiteren.

Daarnaast kunnen de buurthuizen van Ebbenbroek, Bruchterveld en Kloosterhaar met behulp van de financiële middelen uit het energiefonds hun gebouwen verduurzamen.

Overzicht gegevens 

  • Verwachte start bouw: september 2020
  • Verwachte oplevering: eind 2020
  • 40.000 zonnepanelen
  • 16 megawatt vermogen
  • CO2-reductie door bron: ruim 8.000 ton per jaar
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 5.000 huishoudens
  • Energiefonds en inkoop- en participatieactie zonnepanelen