Drijvend zonnepark Oosterwolde

GroenLeven heeft een drijvende zonnebron gerealiseerd op een zandwinplas in Oosterwolde. Het revolutionaire drijvende systeem, bestaande uit meer dan 5.500 zonnepanelen, heeft een vermogen van 2,1 megawatt en levert genoeg groene stroom voor zo’n 500 huishoudens.

Door zandwinplassen en andere binnenwateren te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij onze filosofie: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen, kassen, boven zachtfruit en dus water.

Overzicht gegevens 

  • 5.500 zonnepanelen
  • 2,1 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 500 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 1.000 ton per jaar


Impressies drijvend zonnepark Oosterwolde