Drijvend zonnepark Oudehaske

GroenLeven heeft in samenwerking met VM Groep en Gemeente Heerenveen een drijvend zonnepark op de zandwinplas in Oudehaske gerealiseerd. De ruim 17.000 zonnepanelen zijn aangesloten op het elektriciteitsnet en leveren groene stroom voor zo’n 2.000 huishoudens. Dit zonnepark kenmerkt zich door haar aandacht voor lokaal eigenaarschap en ecologie.

Dubbelfunctie: zonne-energie en zandwinplassen

Door zandwinplassen te combineren met zonnepanelen wordt de inzet van andere bruikbare oppervlakte voor duurzame energie vermeden. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, industrieterreinen en dus water. 

Voor de lokale omgeving

GroenLeven maakt zich hard voor lokaal eigenaarschap en gaat in haar projecten proactief op zoek naar lokale interesse. Dit speelt dan ook bij de komst van het drijvende zonnepark in Oudehaske een grote rol. Maarten Kemperman, projectmanager bij GroenLeven: “Met de gemeente hebben we afgesproken dat we ons inzetten om het zonnepark aan een lokale energiecoöperaties te verkopen, net zoals dat ook op het zonnepark Bomhofsplas in Zwolle is geslaagd. Zo werken we samen voor een écht Heerenveense zonnebron, waardoor de directe omgeving mee kan profiteren van de energietransitie.“ 

Om de energietransitie nóg een extra impuls te geven, kunnen omwonenden van het zonnepark met een stimuleringskorting zonnepanelen en omvormers via GroenLeven kopen. Zo dragen GroenLeven én omwonenden gezamenlijk bij aan de energietransitie door zonne-energie op water en zonne-energie op dak te realiseren.

Overzicht gegevens

  • 17.000 zonnepanelen
  • 7 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 2.000 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 3.500 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Aandacht voor ecologie en biodiversiteit;
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap.