Zonnepark Blitsaerd
Zonne-energie op de Elfstedentochtfinish

Een moderne, nieuwe wijk, gelegen aan de finish van de Elfstedentocht, die voorzien wordt van groene stroom uit het naastgelegen zonnepanelenveld: hét toonbeeld van de Friese, duurzame toekomst. GroenLeven heeft in opdracht van Blitsaerd Solar dit zonnepark nabij de wijk Blitsaerd in Leeuwarden gerealiseerd. Dit park levert een significante bijdrage aan de verduurzaming van Leeuwarden. De 14.500 panelen voorzien 1.600 huishoudens van groene stroom.

Aandacht voor het landschap

Het zonnepark is aangelegd op het terrein naast het Natura 2000 gebied De Groote Wielen. Na een uitgebreide ecologische studie is gebleken dat de komst van het zonnepark geen negatief effect zal hebben op de flora en fauna van het naastgelegen natuurgebied. Door speciale vegetatie aan te brengen bij het zonnepark wordt de biodiversiteit in het gebied gestimuleerd.

Daarnaast is er met het ontwerp zo rekening gehouden dat het zonnepark past in het landschap. Zo zorgen de strakke, rechte lijnen van het zonnepark voor een rustig ogende toevoeging aan het landschap. Verder is er om het zonnepark een groene zone aangelegd met aanzienlijke rietkragen en een gevarieerde lage begroeiing om het zicht van de aanwonenden op het zonnepark te beperken. 

Oog voor lokale omgeving

Er is maximaal ingezet op het stimuleren van de lokale werkgelegenheid. Zo realiseerde GroenLeven samen met Mannen van Staal uit Leeuwarden de onderconstructie van het zonnepark, waar later zonnepanelen op gemonteerd werden. Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk maakte op zijn beurt het terrein bouwrijp. Zo is de komst van het zonnepark goed voor de omgeving op verschillende niveaus.

Overzicht gegevens

  • 14.500 zonnepanelen
  • 4,8 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 1.600 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 2.400 ton per jaar

Bijzonderheden

  • Gelegen aan de finish van de Elfstedentocht
  • Stimulans voor lokale bewoners en werkgelegenheid
  • Door speciale vegetatie aan te brengen zal het park de biodiversiteit ondersteunen
  • Vind hier meer informatie over Blitsaerd Solar


Impressie zonnepark Blitsaerd