Zonnepark de Lindenbergh

GroenLeven heeft een zonnepark op het terrein nabij vakantiepark De Lindenbergh in Hoogengraven, in de gemeente Ommen gerealiseerd. Met ruim 2.340 zonnepanelen levert het zonnepark de Lindenbergh genoeg groene stroom voor zo'n 250 huishoudens.

Landschappelijke inpassing

Samen met de provincie, gemeente en omgeving is er vorm gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Rondom het park is een grote singel aangelegd ter bevordering van de ecologie en biodiversiteit. De singel zorgt ervoor dat flora en fauna de ruimte heeft om haar gang te gaan, tussen de panelen zelf zijn kruiden- en bloemenzadenmengsels gezaaid.

Overzicht gegevens

  • 2.340 zonnepanelen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 250 huishoudens

Bijzonderheden

  • Veel aandacht voor landschappelijke inpassing
  • Participatiemogelijkheden, zodat komst van park ten goede komt van de hele omgeving en gemeenschap