Zonnepark Emmen:
Oranjepoort

In Emmen heeft GroenLeven het unieke zonnepark Oranjepoort, het meest lokale zonnepark van Nederland, gerealiseerd. Het zonnepark, dat gelegen is tussen industrieterreinen Bargermeer-Zuid en Bedrijvenpark A37, bestaat uit 88.000 zonnepanelen en heeft een vermogen van 30 megawatt. Dit is genoeg groene stroom voor zo’n 8.500 huishoudens. Zonnepark Oranjepoort is één van de grootste zonneparken in Nederland. 

Uniek zonnepark

Zonnepark Oranjepoort is een vele opzichten een uniek zonnepark. De lokale Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen BV heeft het initiatief genomen voor het park. Het project past in het streven van de VPB, met meer dan 300 leden binnen het Emmense bedrijfsleven, om te helpen waar mogelijk de bedrijven en bedrijventerreinen rond Emmen te verduurzamen. Het zonnepark is door GroenLeven ontwikkeld in samenwerking met partners uit de regio. Zij verzorgden onder andere de grondwerkzaamheden, hekwerken, materialen, de totale bekabeling van het park, de aansluiting en mankracht.

De inwoners van de omliggende dorpen Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht profiteren ook mee van het zonnepark. Zij hebben gezamenlijk energiecoöperatie ‘Nieuw Oranjepoort’ opgericht en GroenLeven heeft hen een halve megawatt geschonken. Dit past bij de visie van gemeente Emmen die is aangesloten bij het Interreg COBEN project. COBEN heeft als doel om duurzame energieprojecten in Emmen zo te ontwikkelen, dat de opbrengsten zo veel mogelijk ten goede komen van de omwonenden.

Ook wordt er met het lokale bedrijfsleven en onderwijs een Solar Innovation and Experience Center gerealiseerd. In dit onderzoekscentrum wordt gewerkt aan innovaties, onder andere op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie, thermietechnieken en het gebruik van biobased materialen.

Opening meest lokale zonnepark van Nederland

Impressies zonnepark Oranjepoort Emmen