Zonnepark Exloo

GroenLeven realiseert in Exloo een zonnepark. Met ca. 136.000 zonnepanelen zal hier groene stroom worden opgewekt voor ruim 21.000 huishoudens.

Unieke Zonneakkerpoule

Een groep boeren in de gemeente Borger-Odoorn heeft samen met GroenLeven een unieke poule opgericht. In de poule zijn kansrijke gronden voor zonneparken in kaart gebracht. Vanwege de poule konden percelen van verschillende grondeigenaren geclusterd worden en was er voor de gemeente meer keus om de beste locatie te selecteren. Deelnemers in de poule zijn altijd verzekerd van een vergoeding, ook wanneer het park niet op hun grond wordt gerealiseerd, via een systeem van een unieke optievergoeding. Het park zal worden gerealiseerd op grond van 3 grondeigenaren. Vanwege deze opzet en de goede communicatie heeft het initiatief complimenten gekregen van de gemeenteraad.

Passend in het landschap

Het park wordt voor een groot deel ingericht op oxiderende veengrond dat voor telers een hoger teeltrisico met zich meebrengt. Samen met de gemeente Borger-Odoorn is er veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Het park wordt omzoomd door een sloot en wal. Bovendien zal een groot deel van het zonnepark ingezaaid worden met een kruidenrijk mengsel. Daarnaast zullen er nog 5 bijenhotels worden geplaatst op het terrein. 

Participatie

Nadat het park is afgerond wordt een crowdfunding programma opgezet waarmee geïnteresseerden kunnen participeren in het nieuwe zonnepark. Bovendien heeft GroenLeven financiële middelen ter beschikking gesteld aan het gebiedsfonds Exloo. Vanuit dit gebiedsfonds kunnen duurzame en sociaal-maatschappelijke initiatieven in de buurt van Exloo mogelijk worden gemaakt. Daarnaast levert GroenLeven een bijdrage aan het verduurzamen van het openluchtzwembad in Exloo.  

Partners

Er zijn diverse (lokale) partijen betrokken bij de totstandkoming van dit zonnepark. Zo verzorgt lokale partner Avitec uit de gemeente Borger Odoorn het civiele werk voor het project. Zij geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de kans om te werken aan mooie projecten zoals deze. De bijenhotels die bij het zonnepark geplaatst zullen worden, worden gebouwd door Leerbouwen uit Groningen.

Het terrein van het zonnepark ligt in de buurt van LOFAR, ruimtetelescoop van Astron. Samen met Astron zijn er maatregelen getroffen om elektromagnetische storingen te voorkomen. Hiervoor is een speciale kast voor om de omvormers ontwikkeld en geproduceerd door Mannen van Staal uit Leeuwarden.

Overzicht gegevens

  • 136.000 zonnepanelen
  • Nabij Oude Dijk en Zuidveensdijk
  • Staat gelijk aan groene stroom voor ruim 21.000 huishoudens

Bijzonderheden

  • Ontstaan uit poule van lokale agrariërs
  • Landbouwgrond met een hoog oogstrisico krijgt een nieuwe functie met zonne-energie
  • Het zonnepark komt ten goede van de lokale omgeving
  • Uitgebreide aandacht voor biodiversiteit en landschap
  • Specifieke oplossing om rekening te houden met de ruimtetelescoop van LOFAR


Plaatsing eerste zonnepaneel zonnepark Exloosche Landen

Zonnepark Exloo