Zonnepark Garijp:
lokaal en dubbelfunctie

Tussen Garyp en Sumar heeft GroenLeven, in opdracht van ‘Enerzjy Koöperaasje Garyp’, één van de eerste en grootste zonnebronnen gerealiseerd op een voormalige vuilstortplaats. De vuilstort, met een grootte van 6 hectare, heeft hiermee een duurzame invulling gekregen. Dit sluit aan bij de ambitie van GroenLeven om zonneparken te realiseren met een dubbelfunctie. De groene stroom die lokaal wordt opgewekt gaat ook naar de regio: burgers en bedrijven in de ruime omgeving profiteren.

Overzicht gegevens

  • 27.000 zonnepanelen
  • 7 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 1.700 huishoudens

Bijzonderheden

  • Één van de eerste een grootste zonneparken op een voormalig vuilstort;
  • Gebouwd in samenwerking met de omgeving;
  • Groene stroom direct voor de lokale omgeving middels Enerzjy Koöperaasje Garyp.

Nieuwsitems GroenLeven

Officiële uitnodiging van het zonnepark op de voormalige vuilstortlocatie in Garyp
Zonnepark Woldjerspoor officieel geopend

RTL Live - Het grootste zonnepark staat in het Friese Garijp

Zonnepark Garijp