Zonnepark Hoogengraven

In de gemeente Ommen heeft GroenLeven zonnepark Hoogengraven gerealiseerd. Het zonnepark bestaat uit ruim 7.800 panelen, die 890 huishoudens kunnen voorzien van schone energie. De zonnebron wordt gekenmerkt door de landschappelijke inpassing, wat een belangrijke voorwaarde is voor zonnebronnen in de gemeente Ommen. Hierdoor wordt de omgeving zo weinig mogelijk aangetast en wordt er op een zuinige en zorgvuldige manier gebruik gemaakt van de beschikbare ruimte. De komst van de zonnebron betekent een nieuwe stap in het gemeentelijk beleid om meer duurzame energie op te wekken.

Landschappelijke inpassing

In het gebied zijn verschillende soorten beplanting aangelegd om het park zo goed mogelijk op te laten gaan in de omgeving. Zo is er een nieuwe singel aangeplant met gevarieerde struiken, naaldhout en meidoorn. Daarnaast is er aan de oostkant van het park een haag geplant met inheemse heesters van minimaal twee meter hoog.

Aan de zuidzijde van het zonnepark is een strook bloemrijk grasland ingezaaid. Machinaal maaien kan daardoor worden beperkt tot één keer na de bloei. Bovendien worden de mogelijkheden onderzocht van het laten grazen van schapen op het zonnepark zelf en in het bloem- en kruidenrijke grasland naast het park. Daarnaast biedt het bloemrijke mengsel ook een stimulans voor de insectenpopulatie.

Overzicht gegevens

  • 7.800 zonnepanelen
  • 3,1 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 890 huishoudens

Bijzonderheden

  • Inheemse beplanting en hoge hagen voor landschappelijke inpassing;
  • Minimaal machinaal maaien;
  • Minimale transportbewegingen en hybride aggregaat voor beperking CO2 - uitstoot;
  • Pilotproject voor zero-emissie werken.


Impressie