Zonnepark Jumaheerd:
Kollum

Op bedrijventerrein Jumaheerd in Kollum heeft GroenLeven een zonnebron van zo'n 17.300 zonnepanelen gerealiseerd. Deze voorzien zo’n 1.900 huishoudens van schone energie. De zonnebron levert een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente Noardeast-Fryslân (Noordoost Friesland) om 40% van de benodigde energie in 2025 duurzaam op te wekken.

Gebiedsfonds

Inwoners en omwonenden profiteren van de zonnebron. Na overleg met het Plaatselijk Belang Kollum is gekozen voor een gebiedsfonds. Vanuit het gebiedsfonds worden maatschappelijke projecten, zoals duurzame energie voor sportverenigingen of samenlevingsactiviteiten, ondersteund. 

Natuurlijke inpassing

Rondom de zonnebron zijn diverse elementen aangebracht om de biodiversiteit in stand te houden. Zo zijn aan de noord, oost en zuidzijde de oevers flauwer gemaakt om een natte en natuurlijke oever te creëren. Aan de zuidzijde van het park zijn grondwallen gerealiseerd die met bloemrijkgrasmengsel zijn ingezaaid.

Overzicht gegevens 

  • 17.300 zonnepanelen
  • 6,8 megawatt vermogen
  • Voldoende groene stroom voor 1.900 huishoudens, dat is 75% van Kollum
  • CO2-reductie door bron: ruim 3.400 ton per jaar


Impressie zonnepark Jumaheerd