Zonnepark Lemmer

Een zonnepark achter de dijk, aan de ‘kust’ van het IJsselmeer: het zonnepark Lemsterhoek wordt een bijzonder zonnepark. GroenLeven is gestart met de bouw van het zonnepark, dat nabij Lemmer gerealiseerd wordt. Met 58.000 zonnepanelen zal hier duurzame stroom worden opgewekt voor ongeveer 3/4 van Lemmer. Met uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing, participatiemogelijkheden en de toepassing op grondgebied dat niet meer gebruikt kan worden voor agrarische doeleinden, is het zonnepark een bijzondere toevoeging aan het zonne-energieportfolio van Nederland.

Landschappelijke inpassing 

Het zonnepark wordt gebouwd op een locatie die door de natte ondergrond minder geschikt is voor landbouw. Door hier een zonne-energiebron te realiseren krijgt deze locatie een goede invulling. In samenspraak met de gemeente en de provincie is er gekozen voor een aantal natuurlijke toevoegingen aan het zonnepark, zodat het goed in het landschap ingepast wordt. Zo worden er rietkragen geplant aan de noordzijde van het zonnepark. Hier worden geen andere gewassen geplant; na onderzoek is gebleken dat dit de aanwezige ecologie kan verstoren. Verder wordt er voorzien in ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te kunnen houden. 

Participatie 

Er is een participatieovereenkomst gesloten met de gemeente. Hierin is opgenomen dat alle omwonenden binnen een straal van 350 meter een voordelig zonnepanelen en een omvormer kunnen aanschaffen voor eigen woning middels een kortingsactie van GroenLeven. Verder doet GroenLeven jaarlijks een financiële bijdrage in het lokale duurzaamheidsfonds. Dit kan gebruikt worden voor verdere verduurzaming van de regio. 

Met energiecoöperatie Gaasterland is een intentieovereenkomst gesloten voor lokale afname van groene stroom uit het park. Aan de noordzijde van het zonnepark wordt een gedeelte van het zonnepark gebouwd voor de energiecoöperatie. Deze kan dit gebruiken om groene stroom op te wekken met eigen leden, volgens de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE, voorheen Postcoderoos). Dit gedeelte wordt met medewerking van Groenleven voor de Energie Coöperatie Gaasterland gerealiseerd. 

Overzicht gegevens

  • 58.000 zonnepanelen
  • Groene stroom voor driekwart van Lemmer

Bijzonderheden

  • Ecologische ondersteuning om het veenlandschap in stand te houden
  • Participatieregeling voor omwonenden
  • Duurzaamheidsfonds voor de regio
  • Groene stroom voor lokale regio door overeenkomst Energiecoöperatie Gaasterland