Zonnepark Middelburg:
lokale omgeving profiteert

In Middelburg, achter De Mortiere, heeft GroenLeven een zonnepark ontwikkeld die genoeg groene stroom opwekt voor zo’n 4.500 huishoudens. De Zeeuwse hoofdstad zet hiermee een belangrijke stap om in 2050 geheel energieneutraal te zijn.

Voor de lokale omgeving

Een deel van het park is ingericht als postcoderoosproject in samenwerking met de Vereniging Zeeuwind, Coöperatie Zonkracht Middelburg en de gemeente. Bewoners van Middelburg kunnen of mogen vaak geen zonnepanelen op het dak van hun woning leggen en kunnen op deze manier toch profiteren van “eigen” zonnepanelen. In totaal zijn er op het park zo'n 700 zonnepanelen geïnstalleerd voor de coöperatie. 

Een aanzienlijk deel van de veertien hectare is gebruikt voor een verantwoorde landschappelijke inpassing. Medewerkers van de lokale sociale werkplaats hebben onder andere nieuwe waterpoelen gecreëerd waardoor vogels en andere dieren niet gehinderd worden. Ook wordt het zonnepark gemaaid door een lokale ondernemer.

Overzicht gegevens 

  • 55.000 zonnepanelen
  • 14 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 4.500 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 7.000 ton per jaar