Zonnepark Pesse

In de provincie Drenthe, nabij de plaats Pesse, realiseert GroenLeven een zonnepark. Met behulp van een uitgebreid landschappelijk plan wordt dit zonnepark ingepast in de omgeving. 

Landschappelijk plan

Landschappelijke inpassing heeft een zeer belangrijke plaats bij de komst van een zonnepark van GroenLeven. Daarom is er in samenwerking met Lindemans Landschapsarchitecten een landschappelijk plan opgesteld om het zonnepark zo goed mogelijk op te laten gaan in de omgeving, met zorgvuldige aandacht voor ecologie en biodiversiteit.

Zo worden er nabij het zonnepark twee grote natuurlijke poelen aangelegd met ecologische oevers, wordt er rondom het zonnepark passende landschapseigen beplanting die de panelen voor een deel aan het zicht onttrekt en bijdraagt aan de structuurversterking van het landschap. Ook wordt de mogelijkheid voor begrazing door schapen onder en nabij de zonnepanelen onderzocht.

Lokale samenwerking

GroenLeven vindt het belangrijk dat de komst van een zonnepark de lokale omgeving ook ten goede komt. Daarom heeft GroenLeven voor de realisatie van het zonnepark de handen ineengeslagen met diverse lokale ondernemingen, zoals Fuhler Loon- en verhuurbedrijf voor de civiele werkzaamheden en een lokale hovenier.

Overzicht gegevens

  • 60.406 zonnepanelen
  • 32,6 megawatt
  • genoeg groene stroom voor ruim 11.500 huishoudens

Bijzonderheden

  • Uitgebreide aandacht voor landschappelijke inpassing met behulp van een landschappelijk plan
  • Lokale samenwerkingen
  • In samenwerking met A.S.R., Nederlandse verzekeringsmaatschappij