Zonnepark Wetterskip Fryslân:
Zon op rwzi’s

In samenwerking met Wetterskip Fryslân installeert GroenLeven, als onderdeel van het project ‘Zon op rwzi’s', op 13 zuiveringsinstallaties van het Wetterskip in totaal 35.000 zonnepanelen. De verweesde gronden rondom de waterzuiveringen dienen nu als kleine duurzame energiecentrales voor Wetterskip Fryslân.

De groene stroom die daarmee wordt opgewekt, draagt voor 17% bij aan de klimaatdoelstelling van het Waterschap. In 2020 wil zij 40% van haar totale energiebehoefte duurzaam opwekken, waardoor zij haar CO2-uitstoot vermindert met 13%. De zonneparken samen besparen ruim 3.300 ton CO2-uitstoot.

Dubbelfunctie

De verandering van het klimaat is van grote invloed op de taken van Wetterskip Fryslân. De voorspelling is dat de zeespiegel gaat stijgen en dat er door extremere neerslag meer water moet worden afgevoerd, en in tijden van grote droogte juist meer (zoet) water moet worden aangevoerd. Een investering in een duurzame wereld is dan ook een investering in de toekomst van het Waterschap. Door zonne-energie te combineren met de rioolwaterzuiveringsinstallaties ontstaat er een prachtige dubbelfunctie. Dit sluit aan bij de filosofie van GroenLeven: zonne-energie creëren als dubbelfunctie op daken, parkeerplaatsen, vuilstorten, water en dus industrieterreinen. 

Lokale samenwerking

Samen met verschillende lokale ondernemers worden de zonnebronnen gebouwd. Zo spelen Montage Service Friesland en Mannen van Staal een belangrijke rol. Bij dit project staan dubbelfunctie en lokaal centraal.

Zonnebron Leeuwarden

 • 4.300 zonnepanelen
 • 1,4 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 380 huishoudens

Zonnebron Kootstertille

 • 2.000 zonnepanelen
 • 1 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 190 huishoudens

Zonnebron Damwoude

 • 3.000 zonnepanelen
 • 1 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 270 huishoudens

Zonnebron Drachten

 • 4.400 zonnepanelen
 • 1,4 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 380 huishoudens

Zonnebron Burdaard

 • 800 zonnepanelen
 • 0,3 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 70 huishoudens

Zonnebron Gorredijk

 • 3.800 zonnepanelen
 • 1,2 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 325 huishoudens

Zonnebron Dokkum

 • 1.170 zonnepanelen
 • 0,4 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 110 huishoudens

Zonnebron Joure

 • 5.140 zonnepanelen
 • 1,7 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 461 huishoudens

Zonnebron Sloten

 • 770 zonnepanelen
 • 0,3 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 81 huishoudens

Zonnebron Akkrum

 • 1.150 zonnepanelen
 • 0,5 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 135 huishoudens

Zonnebron Sneek

 • 1.500 zonnepanelen
 • 0,5 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 135 huishoudens

Zonnebron Warns

 • 2.440 zonnepanelen
 • 0,9 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 245 huishoudens

Zonnebron Wolvega

 • 2.100 zonnepanelen
 • 0,7 megawatt vermogen
 • Staat gelijk aan groene stroom voor zo'n 190 huishoudens

Bijzonderheden

 • Gebouwd in samenwerking met lokale ondernemers
 • Unieke dubbelfunctie


GroenLeven | Wetterskip neemt zonnepanelen in gebruik

Impressie zonnepark Wetterskip Fryslân