Zonnebronnen Beneden-Leeuwen

In Beneden-Leeuwen heeft GroenLeven twee zonnebronnen ontwikkeld. De Nederlandse overheid heeft als doelstelling dat in 2023 16% van het totale energieverbruik afkomstig is uit duurzame bronnen. Gemeente West Maas en Waal vindt het belangrijk om haar steentje bij te dragen aan deze doelstelling. De zonnebronnen leveren groene stroom voor 1.700 huishoudens. 

Omvang en aanzicht zonneparken

De westelijke zonnebron beslaat een oppervlakte van 3,75 ha. Het oostelijke heeft een oppervlakte van 4,3 ha. Beide bronnen zijn landschappelijk ingepast door een grote groenstrook. De zonnepanelen zijn op lage staanders geplaatst, van circa 1 meter hoog. De constructie is met schroefpalen in de grond bevestigd. Tussen de rijen liggen looppaden die ingezaaid zijn met bloemrijke grassoorten.

Gegevens zonnebronnen

  • In totaal 21,000 zonnepanelen
  • In totaal 7,7 megawatt vermogen
  • Staat gelijk aan groene stroom voor 1.700 huishoudens
  • CO2-reductie door bron: ruim 3.800 ton per jaar


Dag van de Duurzaamheid in Beneden-Leeuwen

Impressie zonnebron Beneden-Leeuwen