Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000
Wij zijn bereikbaar
Bereikbaar van 08:30 tot 17:00 Bel 058 - 799 0000

RES komt goed op stoom
Jop Fackeldey (Voorzitter energiecommissie IPO)

Hoewel de invulling per regio en zelfs per gemeente verschillend is, begint de RES (Regionale Energie Strategie) goed op stoom te komen. Alle 30 regio’s hebben hun voorlopige scenario’s inmiddels ingediend. Die zijn echter nog niet beoordeeld en doorgerekend op uitvoerbaarheid.

De RES is de regionale vertaling van het landelijke Klimaatakkoord waarin ruim 600 afspraken zijn vastgelegd om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In de RES werken lagere overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) samen om binnen tien jaar, in 2030, zeventig procent van alle elektriciteit uit hernieuwbare bronnen op te wekken. Vaak zijn daar ook netbeheerders en energiecoöperaties bij betrokken. Voor alle regio’s opgeteld komt dat neer op 35 TWh uit hernieuwbare bronnen op land (kleinschalig PV, goed voor 7 TWh, blijft buiten beschouwing in de RES).

OP TRAJECT

Volgens Jop Fackeldey, voorzitter van de energiecommissie van het IPO (interprovinciaal overleg) en gedeputeerde voor klimaat, energie en RES bij provincie Flevoland, liggen veel concepten nu goed op traject. ‘In het merendeel van de regio’s’, zegt hij, ‘is de concept-RES via de bevolking en raden en staten (gemeenten en provincies) inhoudelijk behandeld maar zijn de details nog niet doorgesproken. Flevoland heeft de concept-RES al afgerond en komt op ruim 4 TWh uit.’

De volgende fase van de RES is inhoudelijke beoordeling door PBL en andere deskundigen, bijvoorbeeld of alle projecten in de pijplijn ook kunnen worden aangesloten. Wegens het coronavirus en de daaruit volgende crisismaatregelen is de inleverdatum formeel naar oktober dit jaar verschoven. Fackeldey: ‘zodra de deskundigen de RES cijfers hebben gevalideerd en in februari volgend jaar naar de regio’s terugkoppelen, weten we pas hoeveel TWh dat per regio oplevert.’

LOKALE AFWEGING

Wie de huidige biedingen voor de RES naar de toekomst doortrekt, kan al snel tot de conclusie komen dat de regio’s ambitieuzer dan de landelijke overheid zijn: bij elkaar opgeteld hebben de regio’s die hun concept RES publiceerden al bijna 50 TWh op papier staan. Zo ver wil Fackeldey niet gaan. ‘Invulling van de RES is een lokale afweging. De meeste regio’s geven hun voorkeur aan de zonneladder. Of grootschalig PV geschikt is, hangt af van de provincie en regio. Wel is er brede consensus dat voor zonneparken geen schaarse landbouwgrond sec ingezet moet worden. Combinaties van wind- en zonnestroom zijn volgens velen beter, evenals dubbel ruimtegebruik en energieopslag.’