Scholing heeft topprioriteit
Doekle Terpstra (Voorzitter Techniek Nederland)

Nederland heeft al meer dan tien jaar structureel tekort aan technisch opgeleid personeel. Voor de installatiebranche gaat het om circa 20.000 arbeidsplaatsen. Te weinig handen aan het net leidt tevens tot druk op de invulling van het Klimaatakkoord. ‘Wij geven scholing en opleiding van technisch personeel daarom al jaren topprioriteit’, zegt Doekle Terpstra, voorzitter van brancheorganisatie Techniek Nederland.

Sinds hij in 2014 als bestuurder in de onderwijswereld stapte en in 2017 voorzitter van Uneto-VNI, de voorganger van Techniek Nederland werd, maakt Terpstra zich sterk voor het beroepsonderwijs. Jarenlang zaten technische beroepen in het verdomhoekje maar langzaam ziet hij een verandering optreden. De branchevoorzitter: ‘de afgelopen tien tot twintig jaar stimuleerden ouders hun kinderen tot algemeen vormende beroepen, via de basisschool naar havo, vwo en universiteit. Men had geen oog voor opleidingen in de techniek. Technisch talent bleef daardoor lang onbenut. Nu plukken we er de wrange vruchten van. Gelukkig worden technische beroepen tegenwoordig wel populairder.’

RUGGENGRAAT

Volgens Terpstra vormen technische beroepen de brug naar de toekomst. ‘Je kan het zo gek niet verzinnen of bij alle grote maatschappelijke vragen – van klimaatverandering tot infrastructuur en mobiliteit – komt techniek van pas. Het draait steeds vaker om geïntegreerde technische oplossingen, verbonden door ICT. Banen zijn zeer uitdagend en hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden gekregen. Ik hamer er voortdurend op dat we geen antwoord kunnen geven op grote maatschappelijke vragen zonder goed opgeleide technische vakmensen.’

‘Als we niet uitkijken, wordt werk aan de verduurzaming straks op de lange baan geschoven’, vervolgt Terpstra. ‘We moeten voorkomen dat beschikbaarheid van vakmensen hét knelpunt wordt in de energietransitie. Gelukkig kunnen we, mede dankzij jarenlange campagnes, steeds meer jonge mensen tot een technische carrière verleiden. Een goed opgeleide vakman verliest nu veel minder snel zijn baan dan iemand in de financiële sector waar banen juist zullen verdwijnen.’

SCHOLINGSFONDS

Techniek Nederland zet zwaar in op opleiding. Het scholingsfonds ‘Wij Techniek’ – voorheen OTIB – investeert fors in om- en bijscholing en het leven lang ontwikkelen in de techniek. ‘Samen met mbo- en hbo-opleidingen begeleiden we afstudeeropdrachten en proberen we studenten aan bedrijven te binden. Veel bedrijven in het MKB zullen niet snel aan de slag gaan met Oost-Europese werknemers, daarvoor zijn ze lokaal geworteld. Wachtlijsten voor mensen in de installatietechniek zullen we moeten voorkomen.’

INNOVATIE

Terpstra ziet aankomen dat kunstmatige intelligentie, robotisering en innovatieve technologie een deel van het werk op termijn kan vervangen. ‘Dat gebeurt steeds meer in de nieuwbouw van woningen met onder meer prefab. De kwaliteit lijdt er niet onder, integendeel. Door toenemende eisen en certificering scheiden we het kaf van het koren. Techniek Nederland legt de lat hoog, zo krikken we het algemene kwaliteitsniveau omhoog. Ruim driekwart van alle installateurs is bij ons aangesloten. Wie anders wil: goedkoop is duurkoop.’