SDE++ subsidie voor zonnepanelen in 2021

Dit jaar stroomt er 5 miljard euro uit de subsidiekraan om bedrijven te stimuleren hernieuwbare energie op te wekken en CO2-uitstoot te reduceren. Een SDE++ subsidie kan dit jaar tussen 5 oktober en 11 november worden aangevraagd. Hoe SDE++ subsidie voor zonnepanelen in 2021 precies werkt én hoe u het aanvraagt leest u in dit artikel.

Wat is SDE subsidie?

Om duurzame energieproducenten een duwtje in de rug te geven, heeft de overheid in 2008 SDE subsidie in het leven geroepen. SDE++ -staat voor Stimulering Duurzame Energietransitie en Klimaattransitie. De laatste jaren komen steeds meer duurzame technieken in aanmerking voor de SDE++ subsidie. Denk hierbij aan CO2-opslag en warmtepompen. Hierdoor wordt het lastiger om ook daadwerkelijk een SDE++ subsidiebeschikking te ontvangen.

Met de SDE++ subsidie voor de realisatie van een zonnepark, zonnedak en andere duurzame technieken, stimuleert de overheid ondernemers te verduurzamen. Het einddoel van deze grootschalige energietransitie? Het terugdringen van CO2-uitstoot om onze planeet te redden.

Voor wie is SDE++ subsidie bestemd?

Wilt u in aanmerking komen voor SDE++ subsidie voor zonnepanelen in 2021? Houdt dan rekening met een aantal voorwaarden:

  • U dient in het bezit te zijn van een transportindicatie. Uit de transportindicatie moet blijken dat er transportcapaciteit beschikbaar is voor de locatie waarvoor er SDE++ subsidie wordt aangevraagd. De netbeheerder dient te transportindicatie uit te geven.
  • In een aantal situaties zijn er voor de plaatsing van de zonnepanelen 1 of meerdere vergunningen nodig. Worden de zonnepanelen bijvoorbeeld geplaatst op een nieuw te bouwen gebouw? Dan dient u een vergunning Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) mee te sturen met uw SDE++ subsidieaanvraag. Voor de categorieën Zon-PV dient het systeem te zijn aangesloten op een grootverbruikaansluiting met een doorlaatwaarde van meer dan 3x80Ampere. U dient dus óf al in het bezit te zijn van een grootverbruikaansluiting of binnen een afzienbare tijd uw aansluiting te verzwaren naar een grootverbruikaansluiting.

Benieuwd of u in aanmerking komt voor de SDE++ subsidie voor zonnepanelen? Wij helpen u graag. Vul onderstaand contactformulier in en we nemen contact met u op.

Wat levert SDE++ subsidie voor zonnepanelen op?

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is dit jaar 5 miljard euro beschikbaar gesteld voor deSDE++ subsidie. Onder andere voor zonnepanelen. U ontvangt gedurende 15 jaar een vergoeding per opgewekte kilowattuur. Hoeveel u precies krijgt is afhankelijk van het aanvraagbedrag en van de ontwikkeling van de opbrengsten uit de opgewekte energie tot een bepaalde ondergrens.

Het is belangrijk om voor het juiste bedrag SDE++ subsidie aan te vragen. De overheid stimuleert namelijk niet enkel het grootschalig produceren van hernieuwbare energie, maar ook het zo kosteneffectief realiseren van andere CO2-uitstootreducerende maatregelen. Hierdoor kan het zijn dat andere technieken, met een lager aanvraagbedrag, eerder in aanmerking komen voor de SDE++ subsidie dan de categorieën voor zonnepanelen. Schat u het bedrag bijvoorbeeld hoog in, dan kan het zomaar betekenen dat uw project niet meer in aanmerking komt voor SDE++ doordat de subsidiepot leeg is de volgende SDE++ subsidieronde. Wij adviseren u graag over de subsidieaanvraag voor het hoogst haalbare resultaat.

Dit is nieuw aan de SDE++ 2021

De nieuwste SDE subsidie (SDE++ 2021) is een verbreding ten opzichte van de subsidievariant die voorheen bestond: SDE+. De focus is naast duurzaam opwekken komen te liggen op CO2 besparing. Dit betekent dat meer duurzame energieopwekkers in aanmerking komen voor de subsidie. Met andere woorden: de beschikbare 5 miljard euro wordt onder meer ondernemers verdeeld.

Een andere belangrijke verandering is dat er voor de SDE++ maar één openstellingsronde is. Afgelopen jaar waren er twee rondes. Wees er dus snel bij om deze kans op subsidie niet te missen. Tot slot is er nog een noemenswaardig nieuwtje: voorheen vroeg men een subsidiebedrag aan per GJ of kWh, nu moet dat per ton vermeden CO2.

SDE++ subsidie 2021 voor zonnepanelen aanvragen

Het aanvragen van SDE++ subsidie gebeurt via de het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). U dient zich in te schrijven tijdens de openstellingsronde SDE++. Deze wordt slechts één keer per jaar opengesteld. In 2021 is dat tussen 5 oktober en 11 november.

Na indienen worden de aanvragen voor de SDE++ subsidie door de RVO beoordeeld. Zij controleren of de aanvraag volledig en correct is én kijken naar hoeveel subsidiebudget er in totaal beschikbaar is om toe te kennen. Maximaal 26 weken na indienen van de SDE++ subsidie, geeft de RVO reactie.

Samen SDE++ subsidie aanvragen

SDE++ subsidie aanvragen voor zonnepanelen blijkt voor veel mensen een hele kluif. Wij ontzorgen u en zorgen ervoor dat er voor uw locatie snel en zorgvuldig een subsidieaanvraag wordt ingediend bij de RVO. Door onze jarenlange ervaring en staat van dienst, weten we exact wat er nodig om uw zonne-energieplannen te verwezenlijken. Er ontgaat ons geen detail waardoor u niet voor onverwachte tegenvallers komt te staan. Op die manier werkt u onbezorgd verder aan de verduurzaming van uw bedrijf.

In 5 stappen naar SDE++ subsidie

Profiteren van de zon als energiebron voor een schonere wereld: dat maakt GroenLeven graag mogelijk. Voordat we de verduurzaming van uw bedrijf in gang zetten, is het essentieel om SDE++ subsidie aan te vragen. Door de volgende 5 stappen te doorlopen is subsidie binnen handbereik:

  1.  Laat uw gegevens achter via onderstaand formulier.
  2. Wij nemen contact met u op.
  3. Wij vragen subsidie voor u aan.
  4. Binnen maximaal 26 weken weten we of het goedgekeurd is.
  5. U beslist of u de handen met ons ineen slaat voor de aanleg van een zonnebron op uw locatie


SDE++ subsidie aanvragen. U ontvangt vrijblijvend advies en begeleiding van GroenLeven
1Kies uw type locatie
2Selecteer de beschikbare oppervlakte
Medewerker Foto
3Uw persoonlijke gegevens
Formulier beschermd door reCaptcha.