Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij drijvende zonneparken?

GroenLeven besteedt veel aandacht aan biodiversiteit en het milieu, en dat is niet anders bij een drijvend zonnepark. Met het installeren van zogenaamde biohutten (lees: vishotels) aan de rand van het zonnepark, wordt de biodiversiteit onder water gestimuleerd. Met een verankering aan de bodem in plaats van de oevers wordt de flora en fauna in de oevers (waar vaak het meeste leven zit) niet belast. Ook wordt er voortdurend onderzoek gedaan naar hoe de natuur rondom drijvende zonneparken verder gestimuleerd kan worden. Daarnaast zorgt de constructie van het drijvende zonnepark ervoor dat er voldoende licht kan doordringen, lucht kan circuleren en water kan doorstromen. Uit een recent onderzoek van Hanzehogeschool Groningen (2021) bij de Bomhofsplas in Zwolle blijkt dat het zuurstofgehalte onder de drijvende zonnepanelen op industriële zandwinplas op een goed niveau blijft, net als in het omringende water. Dit komt omdat de wind het wateroppervlak onder de panelen nog goed kan bereiken. Net als het zonlicht, zo blijkt uit de onderwaterbeelden. Ook toonde het onderzoek aan dat de waterkwaliteit gelijk is aan de kwaliteit die normaliter in diepe plassen wordt waargenomen. Het zonne-energiesysteem werkt niet beperkend voor de vorming van een zogenaamde spronglaag in het water. Een spronglaag is de grens tussen twee waterlagen met verschillende temperaturen of dichtheden. Deze is bepalend voor de ecologische processen onder het wateroppervlak van diepe plassen.