Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Hoe waarborgen of stimuleren jullie de biodiversiteit bij zonneparken?

GroenLeven waarborgt de biodiversiteit en ecologie door bij de vormgeving van de landschappelijke inpassingsplannen diverse biodiversiteit stimulerende elementen toe te voegen in samenspraak met de omgeving. Een mooi voorbeeld is zonnepark Oosterwolde waar we samen met Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en Gemeente Oostellingwerf vorm hebben gegeven aan de landschappelijke inpassing van het zonnepark. Zo zijn de houtsingels en waterpartijen versterkt en natuurvriendelijke oevers aangelegd waar amfibieën, libellen en moerasplanten goed bij gedijen. Andere mogelijkheden voor het stimuleren van biodiversiteit zijn het inzaaien van bloem- en kruidenrijke grasmengsels of het plaatsen van een bijenhotel. Deze stimulerende elementen zorgen voor aantrekkelijk leefgebied voor insecten (bijen, vlinders), vogels en andere fauna. Bovendien zorgen we voor voldoende lichtinval op de bodem door ruimte tussen de panelen te houden en is er aandacht voor de waterhuishouding.