Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Kan ik participeren in het zonnepark?

Ja, dit kan op verschillende manieren. In het Klimaatakkoord is afgesproken dat voor het grootschalig opwekken van hernieuwbare elektriciteit op land gestreefd wordt naar 50% eigendom van de lokale omgeving. GroenLeven streeft naar lokaal eigenaarschap en denkt graag mee met de omgeving om de juiste invulling hiervoor te vinden. De praktijk wijst uit dat de behoefte wat betreft lokaal eigenaarschap niet overal bestaat of mogelijk is. Dit is per zonnepark afhankelijk van de omgeving en de gemeente.