Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Wat is belangrijk voor de aan te vragen vergunningen?

Bij het toekennen van een vergunning voor een zonnepark kijkt de overheid onder andere naar het landschap. Een zonnepark mag het landschap niet verstoren. Bij GroenLeven houden we daar extra rekening mee. Zo kunnen we met beplanting en wallen zonneparken en zonneweides aan het zicht onttrekken. Een goede landschappelijke inpassing van het park behoudt het karakter van het landschap. En kan het zelfs versterken. Bij GroenLeven leggen we zonneparken aan op ongebruikte en onrendabele gronden. En geven we ze graag een dubbelfunctie, door schapen te laten grazen of inheemse grassoorten te planten die de biodiversiteit versterken. Of combineren we het met bijen- en insectenhotels. Het zonnepark zelf is recyclebaar. Zo is de ecologische impact van het park minimaal.