Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Wat is netcongestie?

De energietransitie versnelt, op steeds meer plaatsen wordt grootschalig duurzame energie opgewekt. Oorspronkelijk is ons elektriciteitsnet hier niet voor ontworpen. Als de bouw van de hernieuwbare bron eerder klaar is dan de aanpassingen van het elektriciteitsnet, dan kan in die regio een (tijdelijk) tekort aan transportcapaciteit ontstaan om alle elektriciteit te vervoeren. Er is dan sprake van netcongestie. Een investering in structurele netuitbreidingen is noodzakelijk, maar dit kan vanwege zorgvuldige procedures een aantal jaren in beslag nemen.