Ga naar homepage

© 2023 groenleven.nl

Wat maakt een dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

Daken (plat of hellend) die gericht zijn op het zuiden zijn het meest geschikt. Een zonnedak met een opstelling naar het zuiden zal het grootste rendement opleveren. Dat betekent niet dat daken met een andere oriëntatie niet geschikt zijn. Zo bieden daken die op het oosten of westen zijn gericht ook goede kansen. Daken gericht op het noorden, noordoosten of noordwesten zijn echter niet geschikt.Het dak moet voor het plaatsen van zonnepanelen vrij zijn van asbest. Ook moet het een oppervlak zonder obstakels of schaduwwerking zijn. Daarnaast is de draagkracht van de constructie een belangrijk onderdeel in de beoordeling of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Dit laten we vooraf toetsen door een onafhankelijke constructeur.