Ga naar homepage
058-799 0000
tot 17.00

Wie verzorgt het onderhoud na de realisatie van het drijvende zonnepark?

GroenLeven blijft ook na de realisatie van het zonnepark betrokken. Met partners uit de omgeving van het zonnepark voorzien wij in het onderhoud en de monitoring van het zonnepark en het omliggende terrein. Hoe vaak vindt er onderhoud plaats? Hoe vaak onderhoud plaatsvindt hangt af van een aantal factoren. Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn in het onderhoudscontract, en welke onvoorziene incidenten gebeuren er tijdens de operationele fase van het zonnepark? Het zonnepark wordt op afstand gemonitord. Op basis daarvan kunnen onvoorziene incidenten geconstateerd worden, die dan opgelost worden door het lokale onderhoudsteam van GroenLeven. Ook wordt vaak preventief onderhoud uitgevoerd om incidenten te voorkomen. Dit gebeurt minimaal één keer per jaar.